Velkommen til nye medarbejdere

9. februar 2018
Scroll for at se mere

Nye medarbejdere

Ninna Boholm Hesselberg 

Startede som praktikant hos Peter Jahn & Partnere i foråret 2017, som en del af uddannelsen til bygningskonstruktør, hvor Ninna dimitterede i 2018. Efter praktikopholdet fortsatte Ninna som studentermedhjælper i firmaet og arbejder nu som projektleder på fuld tid. 

 

Hanne Hougesen 

Er uddannet bygningsingeniør. Har erfaring med projektledelse og projektering indenfor VVS, ventilation og kloak, drift og vedligeholdelse af bygninger samt energirådgivning herunder udarbejdelse af energisyn. 

 

Kristian Toppevad Stoltz 

Er uddannet bygningskonstruktør i 2009 og kloakmester i 2013. Har efterfølgende taget diverse overbygninger her under projektledelse samt IKT-ledelse. Tidligere erhvervserfaring med 9 år i det kommunale som projektleder/intern bygherrerådgiver på små og mellemstore sager samt stået for drift & vedligehold af eksisterende bygningsmasse. 

Bygningsreglement 2018 (BR18)
Næste nyhed