AB Haraldsgården

Istandsættelse af hovedtrapper

Scroll for at se mere

Om projektet

Foreningen AB Haraldsgården fik i 2019 renoveret deres hovedtrappeopgange. Der blev udskiftet hoveddøre og lejlighedsdøre, malet vægge og lofter i trappeopgangen, lagt ny linoleum på trappetrin og lagt nyt betondæk og terrazzo i indgangsreposerne. Til foreningens valg af farver til bl.a. vægge, linoleum og døre udarbejdede PJP et katalog med farveforslag, som beboerne stemte om. Herudover blev soklen og murværket på gadefacaden istandsat.

Frederiksgården
Forrige projekt