AB-stiftelsesrapport

Hvad kan vi hjælpe med?

Har I fået mulighed for at stifte en andelsboligforening i den udlejningsejendom I bor i, kan vi tilbyde at udarbejde en teknisk stiftelsesrapport med tilhørende budgetoversigt, som danner grundlag for beslutningen om evt. stiftelse af en kommende andelsboligforening. 

Vi gennemgår og registrerer ejendommens eksisterende forhold for de bygningsdele, som I som Andelsboligforening vil have vedligeholdelsespligten for, hvorefter vi i første omgang udarbejder en budgetoversigt samt efterfølgende (hvis der er tilslutning) udarbejder en tilstandsbeskrivende rapport for ejendommen.  

AB stiftelsesrapporten har til formål at beskrive og vurdere ejendommens behov for vedligeholdelse i den kommende tidsperiode, herunder den tidsplan som den kommende andelsboligforening bør planlægge at gennemføre arbejderne efter.