Altaner og uderum

Hvad kan vi hjælpe med?

Udeliv og altaner prioriteres højt hos beboere i etageejendomme. Påtænker I at etablere nye altaner i jeres ejendom, tilbyder vi totalrådgivning i den forbindelse.  

Vi kan hjælpe jer med en mere traditionel rådgivningsmåde, hvor vi med byggeteknisk totalrådgivning sikrer, at jeres altanprojekt projekteres, udbydes og bringes til udførelse med en altanentreprenør. Vi sikrer, at der er knyttet et kvalificeret projektteam til opgaven, som følger sagen tæt igennem hele forløbet herunder ved tilsyn, byggemøder, økonomiopfølgning, således at vi kan sikre, at jeres forventninger indfris samt kvaliteten af det udførte arbejde. Vi holder bestyrelsen og ejendommens beboere løbende orienteret igennem byggesagen.