Bæredygtig renovering

Hvad kan vi hjælpe med?

Ønsker I at gøre meres ejendom mere bæredygtig i form af facadeisolering og energirenovering, kan vi tilbyde teknisk totalrådgivning, som sikrer en god og tryg gennemførsel af jeres projekt. Vi sikrer, at der er knyttet et kvalificeret projektteam til opgaven, som følger sagen tæt igennem hele forløbet herunder ved tilsyn, byggemøder, økonomiopfølgning, således at vi kan sikre, at jeres forventninger indfris samt kvaliteten af det udførte arbejde. Vi holder bestyrelsen og ejendommens beboere løbende orienteret igennem byggesagen.