Tilstandsrapport

Hvad kan vi hjælpe med?

Vores tilstandsrapport og vedligeholdelsesplan giver jer det planlægningsmæssige værktøj, således at I kan sikre, at jeres ejendom får en god vedligeholdelsesstand.

Vi besigtiger ejendommen, hvor alle bygningsdele, som I har vedligeholdelsesansvar for, gennemgås – herunder f.eks. tag, facader, vinduer, døre, kælder, vand- og varmeinstallationer m.v. For skjulte bygningsdele vil vi ud fra jeres driftsoplysninger og vores erfaring vurdere, om I skal have foretaget nærmere undersøgelser, eller om erfaringsbaseret viden kan anvendes i planen. På baggrund af vores besigtigelse udarbejder vi en 10-årig vedligeholdelsesplan for jeres ejendom.

Vedligeholdelsesplanen beskriver den tidsplan, som I skal planlægge at gennemføre arbejderne efter, således at det samlede materiale hjælper jer med at få indblik i bygningens konstruktion og stand og samtidigt giver jer værktøjer til at styre den løbende vedligeholdelse og forbedring af jeres ejendom for at opnå den ønskede standard.