Bæredygtighed hos PJP

Læs om vores ambitioner for rådgivning om bæredygtig drift, vedligeholdelse og renovering af eksisterende ejendomme.

I PJP er det vores ambition at yde helhedsorienteret rådgivning om bæredygtig drift, vedligeholdelse og renovering af eksisterende ejendomme.

Vi er passionerede omkring vores fag, involverede i verdens udfordringer, og vi ønsker at være med til at sikre vores bygningsmasse og skabe fremtidens by.

Derfor tænker vi langsigtet, vi tænker kvalitet, og vi anerkender, at udviklingen i byggebranchen, bevæger sig mod en cirkulær tankegang, hvilket vi som en ansvarlig samarbejdspartner i branchen, gerne vil være frontløbere på.

Vedligeholdelsesplanen er nøglen

Det er i forbindelse med arbejdet med vedligeholdelsesplaner, at vi kan tænke langsigtet og strategisk ved at indarbejde krav til bæredygtighed og cirkularitet, og på sigt lade dem være grundlaget for de projekter, vi anbefaler gennemført.

Vi ønsker at tilbyde et mere evidensbaseret beslutningsgrundlag for vores kunder, som ikke kun er baseret på økonomi, men i høj grad også de klimamæssige effekter – og på længere sigt også de sociale effekter, såsom dagslys, indeklima, afgasning fra materialer osv.

Indenfor en helhedsorienteret tilgang til bæredygtighed taler man om den tredobbelte bundlinje, dvs. at man skal tage hensyn til både den miljømæssige, økonomiske og sociale bæredygtighed, og sammentænker de tre områder, så der bliver fokus på helheden.

Ambitioner om helhedsorienteret rådgivning

Vi er bevidste om, at vi på nuværende tidspunkt er ret langt fra at kunne tale om, at vi udelukkende rådgiver om bæredygtige, cirkulære renoveringer. Men vi er i fuld gang med at implementere ressourcekortlægninger, livscyklusanalyser (LCA) og totaløkonomi-beregninger (LCC) for at kvalificere vores rådgivning og minimere klimaaftrykket i de renoveringer, vi arbejder på.

Målet er at kunne præsentere vores kunder for forskellige scenarier for vedligeholdelse og renovering af eksisterende ejendomme, vurderet ud fra en analyse af miljømæssige, økonomiske og sociale forhold.

Allerede nu kan vi tilbyde beregninger af bl.a.:

  • Ejendommens nuværende CO2e-udledning ved drift (opvarmning samt fælles elforbrug) og energi- og klimaeffekterne af at foretage energiforbedrende tiltag på ejendommen.
  • Et byggeprojekts klimabelastning (nye materialer og bortskaffelse af eksisterende materialer) som holdes op mod de forventede energibesparelser/-reduktioner på den fremtidige drift.
  • Visualisering af hvornår CO2e-udledning fra selve byggeprojektet er ”tjent hjem” ift. den reducerede CO2e-udledning til ejendommens drift.
  • Totaløkonomi for forskellige projektforslag, herunder f.eks. vedligeholdelse eller udskiftning af en bygningsdel.

Lad os tage dialogen

Selvom vi stadig er et stykke vej fra målet om helhedsorienteret rådgivning, fejler vores ambitioner for den grønne omstilling ingenting. Og med vores store erfaring med renoveringsbranchens værdikæder og vilkår, har vi gode forudsætninger for at bidrage til en fremtid med bæredygtigt byggeri.

Hvis I ønsker at se nærmere på, hvilke bæredygtige tiltag og forbedringer, som giver mening for jeres ejendom – set ud fra bygningens stand, behov og potentiale, så vil vi glæde os til at hjælpe jer.

Lad os sammen tage dialogen om, hvordan vi bedst får skabt værdi for jeres ejendom.