Vores ekspertise

Vi har mere end 30 års erfaring med rådgivning inden for bygningsrenovering, vedligeholdelse og fornyelse af ejendomme i primært Storkøbenhavn.

Vi sikrer en god og tryg gennemførelse af byggesagsforløbet ift. både kvalitet, tid og økonomi.

Hos Peter Jahn & Partnere A/S kan vi hjælpe jer med at sikre, at jeres ejendom bliver ved med at være i en god vedligeholdelsesstand. Renoveringsarbejder udføres med udgangspunkt i en mangeårig erfaring, som sikrer, at kvalitet, arkitektur og materialer passer til ejendommen. 

Vi kan tilbyde at udarbejde en vedligeholdelsesplan, så I dels kan få et billede af ejendommens umiddelbare stand, og dels kan danne jer et overblik over, hvilke fremtidige renoveringsarbejder, der må forventes samt hvilke muligheder I har i forhold til støtte, energibesparelser, driftsoptimering og bygningsforbedrende arbejder (elevatorer, altaner m.v.). 

Vælger I efterfølgende at få gennemført et byggeprojekt, kan vi hjælpe med at planlægge og gennemføre byggesagsforløbet. 

Vi sørger for udarbejdelse af udbudsmateriale, indhentning af tilbud og rådgivning ved entreprenørvalg. Under sagen sørger vi for information af bestyrelse og beboere, styring af økonomi, tid og kvalitet, så det sikres, at I får indfriet jeres ønsker, behov og forventninger. 

Team Peter Jahn & Partnere A/S

Engagement, tryghed, udvikling og indlevelse

Hos Peter Jahn & partnere arbejder vi efter værdierne Engagement, Tryghed, Udvikling og Indlevelse.  Sammen bærer vi en fælles ambition om at sætte vores værdier som standard i hele branchen.

Engagement

Engagement kommer til udtryk gennem arbejdsglæde og interesse i at møde kunderne. Det signalerer, at vi er interesseret i at yde det bedste for kunden, og at vi som medarbejdere har lyst til at udvikle os selv og virksomheden. 

Tryghed

Tryghed for kunden kommer blandt andet i form af en faglig kvalitet kombineret med en indlevelse og interesse fra vores side. Som kunde er det vigtigt, at man føler sig i trygge hænder og får den bedste service. Internt smitter tryghed af på medarbejderne, det giver arbejdsglæde og engagement. 

Udvikling

Udvikling er et vigtigt signal til omverdenen, både i forhold til at tiltrække og fastholde medarbejdere, såvel som i forhold til kunden, i hvis øjne udvikling og kvalitet ofte hænger sammen med faglighed og professionalisme. 

Indlevelse

Det er vigtigt, at vi kan leve os ind i kundernes situation og behov. At vi udviser en glæde og en ansvarlighed – samtidig med, at vi er i stand til at forstå, hvor kunden gerne vil hen. Indlevelsen er med til at give tryghed for kunderne, og signalerer at vi forstår dem og interesserer os for dem.

At arbejde efter vores værdier har gjort os til en væsentlig spiller i branchen.

Det har aldrig været vores mål at være billigst, det har altid været vores mål at være bedst. Vi vil tjene vores værdier på at levere værdier. Vi tænker langsigtet, vi tænker kvalitet, og først og fremmest, så sætter vi mennesket først i alt hvad vi gør.

At vi vil arbejde på denne måde, er en spejling af dem vi er. Vi går ikke kun på arbejde, for at tjene penge, vi går på arbejde fordi vi er passionerede omkring vores fag, involverede i verdens udfordringer, og fordi vi har ambitioner om at være med til at sikre vores bygningsmasse og skabe fremtidens by.

I dag er det vigtigere end nogensinde, at standarden for, hvordan vi arbejder, bliver sat endnu højere – ikke kun i Peter Jahn & Partnere, men i hele branchen. Derfor har vi et særligt fokus på videndeling og tværfagligt samarbejde, for det tror vi er vejen frem, hvis vi skal skabe en fælles byggebranche med tanke på fremtiden.


 

Mission, vision og værdier

Mission: Peter Jahn & Partnere A/S udøver bygningsrådgivning i forbindelse med vedligeholdelse og forbedring af den eksisterende boligmasse. 

Vision: Vi vil være det foretrukne rådgivningsfirma inden for renovering, vedligeholdelse og fornyelse af den eksisterende boligmasse. Vi garanterer vores kunder tryghed gennem en sikker styring af bygningsforløbet i forhold til kvalitet, tid og økonomi.  

Værdier: PJPs værdigrundlag bygger på kvalitet, her forstået som udtryk for en professionalisme.  Vi leverer kvalitet som et signal, dels til kunderne om at virksomheden ikke går på kompromis med kvaliteten og dels i forhold til medarbejderne om, at her ydes en optimal kvalitet og service. 

Se et udvalg af de mange projekter og byggesager, som vi har arbejdet med.