Om Peter Jahn & Partnere

Hos Peter Jahn & Partnere A/S har vi mere end 30 års erfaring med rådgivning inden for bygningsrenovering, vedligeholdelse og fornyelse af ejendomme i primært Storkøbenhavn.

Hvem er vi

Team Peter Jahn & Partnere A/S

Hos Peter Jahn & Partnere er vi eksperter i byggeteknisk rådgivning indenfor bæredygtig renovering, vedligeholdelse og forbedring af ejendomme.

Vi er et fagligt kvalificeret hold af ingeniører, bygningskonstruktører og arkitekter, der kan hjælpe med alle typer opgaver – tekniske som arkitektoniske, og vi er vant til at være på forkant med miljørigtige og bæredygtige løsninger.

Vores virksomhed er grundlagt som en protest mod en byggebranche, der i vores øjne ikke skabte nok varig værdi; var uden tanke på fremtiden eller hensyn til de mennesker, der bor bag ejendommenes mure. Fundamentet for PJP er derfor lagt i værdier, som definerer en anden standard. Vi praktiserer troværdighed, respekt, struktur og serviceorientering i mødet med alle i branchen.

Vores medarbejdere er vores største ressource. Uden dem kan vi ikke levere den tårnhøje standard, vi gør. Vi er stolte af vores ophav og de mennesker, der med flid og passion skaber PJP. Sammen bærer vi en fælles ambition om at sætte PJPs værdier som standard i hele branchen.

Alt hvad vi gør, gør vi for at skabe værdi for vores kunder og de ejendomme, vi arbejder på. Økonomisk værdi når vi sørger for, at ejendommen er godt vedligeholdt, sikker og tilpasset fremtiden. Menneskelig værdi når vi værner om den gode oplevelse gennem projektet for alle involveret.

At arbejde efter vores værdier har gjort os til en væsentlig spiller i branchen, Men vores oprør er langt fra forbi.

Faktisk er det vigtigere end nogensinde, at standarden for, hvordan vi arbejder, bliver sat endnu højere. Ikke kun i Peter Jahn & Partnere, men i hele branchen.

Derfor har vi et særligt fokus på videndeling og tværfagligt samarbejde.

Vores måde at arbejde på er en spejling af dem vi er. Vi går ikke kun på arbejde, for at tjene penge, vi går på arbejde fordi vi er passionerede omkring vores fag, involverede i verdens udfordringer, og fordi vi har ambitioner om at være med til at sikre vores bygningsmasse og skabe fremtidens by.

Fordi vi som eksperter i byggeteknisk rådgivning vil tage ansvar for både bygninger og mennesker og bidrage til en byggebranche med tanke på fremtiden.

 


 

Vores kunder

Vores kunder består af andelsboligforeninger, ejerforeninger, almennyttige boligselskaber, private udlejningsselskaber, myndigheder m.fl. Fælles for vores kunder er, at de prioriterer løsninger og ydelser i god kvalitet, stor indflydelse, højt serviceniveau og en mangeårig erfaring i branchen. 

Vi har et højt informationsniveau, som foregår i øjenhøjde og i et omfang, som dækker vores kunders behov. 

Vi har stor fokus på kundernes succeskriterier og gennemfører løbende forventningsafstemning under byggesagerne. Det gavner forløbet og medvirker til at forhindre de fejl og misforståelser, der ellers vil kunne opstå undervejs. 

Vi tilbyder at deltage i et omkostningsfrit møde på jeres ejendom, hvor vi på baggrund af jeres ønsker og behov og ejendommens stand kan komme med vores forslag til, hvad der tjener jer bedst – både på lang sigt og på kort sigt. 


 

Vores ekspertise

Hos Peter Jahn & Partnere A/S kan vi hjælpe jer med at sikre, at jeres ejendom bliver ved med at være i en god vedligeholdelsesstand. Renoveringsarbejder udføres med udgangspunkt i en mangeårig erfaring, som sikrer, at kvalitet, arkitektur og materialer passer til ejendommen. 

Vi kan tilbyde at udarbejde en vedligeholdelsesplan, så I dels kan få et billede af ejendommens umiddelbare stand, og dels kan danne jer et overblik over, hvilke fremtidige renoveringsarbejder, der må forventes samt hvilke muligheder I har i forhold til støtte, energibesparelser, driftsoptimering og bygningsforbedrende arbejder (elevatorer, altaner m.v.). 

Vælger I efterfølgende at få gennemført et byggeprojekt, kan vi hjælpe med at planlægge og gennemføre byggesagsforløbet. 

Vi sørger for udarbejdelse af udbudsmateriale, indhentning af tilbud og rådgivning ved entreprenørvalg. Under sagen sørger vi for information af bestyrelse og beboere, styring af økonomi, tid og kvalitet, så det sikres, at I får indfriet jeres ønsker, behov og forventninger.