Om Peter Jahn & Partnere

Hos Peter Jahn & Partnere A/S har vi mere end 30 års erfaring med rådgivning inden for bygningsrenovering, vedligeholdelse og fornyelse af ejendomme i primært Storkøbenhavn.

Hvem er vi

Team Peter Jahn & Partnere A/S

Vi er et fagligt kvalificeret hold af ingeniører, bygningskonstruktører og arkitekter, der kan hjælpe med alle typer opgaver – tekniske som arkitektoniske, og vi er vant til at være på forkant med miljørigtige og bæredygtige løsninger. 

Vi kender værdien af, at der i den indledende fase af projektet bruges de nødvendige ressourcer på planlægningsarbejdet, og at der i den udførende fase sker en tæt opfølgning på entreprenøren og hans arbejde. Vi er stærke i vores kommunikation og i vores procedure – en styrke, som medfører færre fejl. 

Vi har god kontakt til myndigheder, administratorer m.v. og har med knap 40 igangværende sager stor gennemslagskraft i forhold til entreprenører. 

Hos Peter Jahn & Partnere A/S står vi ved vores ansvar hele vejen, også når det gælder sager, der af uforudsigelige grunde ikke forløber normalt. 


 

Vores historie

Peter Jahn & Partnere A/S blev dannet d. 1/5 1985 af Peter Jahn samt advokaterne Arne Stecher, Peter Andreasen og Sven Westergaard. I 1987 indtrådte Claus Dam i ejerkredsen. I 1992 trådte de 3 advokater ud af firmaet, som derefter er blevet kørt af Peter Jahn og Claus Dam. 

Som led i et planlagt generationsskifte valgte Peter Jahn d. 1. oktober 2008 at gå på pension, hvorefter Jacob Lemche og Martin D. Nielsen trådte ind i ejerkredsen og ledergruppen. Pr. d. 1. oktober 2018 trådte Claus Dam ud af ejerkredsen og ledergruppen. Claus fungerer herefter som bestyrelsesmedlem og bestyrelsesformand for PJP.

Den nuværende ejerkreds består således af Jacob Lemche og Martin D. Nielsen. 


 

Mission, vision og værdier

Mission: Peter Jahn & Partnere A/S udøver bygningsrådgivning i forbindelse med vedligeholdelse og forbedring af den eksisterende boligmasse. 

Vision: Vi vil være det foretrukne rådgivningsfirma inden for renovering, vedligeholdelse og fornyelse af den eksisterende boligmasse. Vi garanterer vores kunder tryghed gennem en sikker styring af bygningsforløbet i forhold til kvalitet, tid og økonomi.  

Værdier: PJP’s værdigrundlag bygger på kvalitet, her forstået som udtryk for en professionalisme.  Vi leverer kvalitet som et signal, dels til kunderne om at virksomheden ikke går på kompromis med kvaliteten og dels i forhold til medarbejderne om, at her ydes en optimal kvalitet og service. 


 

Engagement, tryghed, udvikling og indlevelse

Engagement

Engagement kommer til udtryk gennem arbejdsglæde og interesse i at møde kunderne. Det signalerer, at vi er interesseret i at yde det bedste for kunden, og at vi som medarbejdere har lyst til at udvikle os selv og virksomheden. 

Tryghed

Tryghed for kunden kommer blandt andet i form af en faglig kvalitet kombineret med en indlevelse og interesse fra vores side. Som kunde er det vigtigt, at man føler sig i trygge hænder og får den bedste service. Internt smitter tryghed af på medarbejderne, det giver arbejdsglæde og engagement. 

Udvikling

Udvikling er et vigtigt signal til omverdenen, både i forhold til at tiltrække og fastholde medarbejdere, såvel som i forhold til kunden, i hvis øjne udvikling og kvalitet ofte hænger sammen med faglighed og professionalisme. 

Indlevelse

Det er vigtigt, at vi kan leve os ind i kundernes situation og behov. At vi udviser en glæde og en ansvarlighed – samtidig med, at vi er i stand til at forstå, hvor kunden gerne vil hen. Indlevelsen er med til at give tryghed for kunderne, og signalerer at vi forstår dem og interesserer os for dem.


 

Vores kunder

Vores kunder består af andelsboligforeninger, ejerforeninger, almennyttige boligselskaber, private udlejningsselskaber, myndigheder m.fl. Fælles for vores kunder er, at de prioriterer løsninger og ydelser i god kvalitet, stor indflydelse, højt serviceniveau og en mangeårig erfaring i branchen. 

Vi har et højt informationsniveau, som foregår i øjenhøjde og i et omfang, som dækker vores kunders behov. 

Vi har stor fokus på kundernes succeskriterier og gennemfører løbende forventningsafstemning under byggesagerne. Det gavner forløbet og medvirker til at forhindre de fejl og misforståelser, der ellers vil kunne opstå undervejs. 

Vi tilbyder at deltage i et omkostningsfrit møde på jeres ejendom, hvor vi på baggrund af jeres ønsker og behov og ejendommens stand kan komme med vores forslag til, hvad der tjener jer bedst – både på lang sigt og på kort sigt. 


 

Vores ekspertise

Hos Peter Jahn & Partnere A/S kan vi hjælpe jer med at sikre, at jeres ejendom bliver ved med at være i en god vedligeholdelsesstand. Renoveringsarbejder udføres med udgangspunkt i en mangeårig erfaring, som sikrer, at kvalitet, arkitektur og materialer passer til ejendommen. 

Vi kan tilbyde at udarbejde en tilstandsrapport, så I dels kan få et billede af ejendommens umiddelbare stand, og dels kan danne jer et overblik over, hvilke fremtidige renoveringsarbejder, der må forventes samt hvilke muligheder I har i forhold til støtte, energibesparelser, driftsoptimering og bygningsforbedrende arbejder (elevatorer, altaner m.v.). 

Vælger I efterfølgende at få gennemført et byggeprojekt, kan vi hjælpe med at planlægge og gennemføre byggesagsforløbet. 

Vi sørger for udarbejdelse af udbudsmateriale, indhentning af tilbud og rådgivning ved entreprenørvalg. Under sagen sørger vi for information af bestyrelse og beboere, styring af økonomi, tid og kvalitet, så det sikres, at I får indfriet jeres ønsker, behov og forventninger.