Persondatapolitik

Generelt

Hos Peter Jahn & Partnere A/S (”PJP”, ”vi”, ”os” eller ”vores”) prioriterer vi fortrolighed og datasikkerhed højt. Denne persondatapolitik gælder for vores behandling af personoplysninger, herunder på vores projektplatform ”www.projektplatform.dk”, og fastlægger retningslinjer for PJPs måde at behandle dine personoplysninger på og giver dig de oplysninger, som du har krav på at modtage i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning. Du skal læse persondatapolitikken, inden du afgiver dine personoplysninger til PJP.


 

1. Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Den dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

Peter Jahn & Partnere A/S
Rentemestervej 2B
2400 København NV

Telefon: +45 35 43 10 10
E-mail: info@pjp.dk
Hjemmeside: www.pjp.dk

 

Den persondataansvarlig (kontaktperson) hos Peter Jahn & Partnere A/S er:

 


 

2. Typer af personoplysninger

Overordnet set sker vores indsamling og behandling af dine personoplysninger til opfyldelse af formålene med projektplatformen. Mere konkret kan behandlingen ske i ét eller flere af nedenstående tilfælde:

 • Benyttelse af funktionerne på platformen (fx reklamationsskemaer, oversigtsark, tidsplaner, mv.)
 • Henvendelser til os pr. chat, e-mail og telefon vedr. indhold på platformen
 • Udsendelse af servicemeddelelser
 • Oprettelse af brugerprofil
 • Kundeservice og generel kommunikation
 • For at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares

 

De typer af personoplysninger, som vi indsamler, omfatter derfor:

 • Dit navn
 • Din e-mailadresse
 • Dit telefonnummer
 • Din adresse
 • Dit billede
 • Din tilknytning til den pågældende ejendom og/eller projekt
 • Dit brugernavn
 • Dit password
 • Kommunikation med dig vedr. din sag, projekt, ejendom, mv. der behandles på platformen

 


 

3. Grundlag for behandling af dine personoplysninger

Vores juridiske grundlag for behandlingen af dine personoplysninger til ovenstående formål er følgende:

 • For at kunne indgå en kontrakt med dig til benyttelse af platformen (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b)
 • Legitim interesse i at kunne udsende servicemeddelelser (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f)
 • Legitim interesse i at kunne fastlægge, forsvare og gøre retskrav gældende (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f og artikel 9, stk. 2, litra f)
 • Legitim interesse i at kunne indsamle og administrere dine personoplysninger (databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f)

 


 

4. Videregivelse til andre dataansvarlige og overladelse til databehandlere

For at opfylde ovenstående formål kan vi give tredjeparter adgang til dine personoplysninger, der på baggrund af et kontraktuelt forhold med PJP leverer relevante ydelser. Det kan fx være it-leverandører (databehandlere), der hoster og servicere platformen. Sådanne leverandører vil kun behandle personoplysninger i overensstemmelse med vores instruktioner i henhold til indgåede databehandleraftaler.

Dine personoplysninger videregives som udgangspunkt ikke herudover til en tredjepart uden din tilladelse. Det kan dog under visse omstændigheder og i henhold til lovgivningen være nødvendigt at videregive dine personoplysninger til:

 • Parter og interessenter i det konkrete projekt (fx bygherre, administrator, hovedentreprenør, underentreprenør, ejendomsbestyrelse, andre beboere, mv.)
 • Bygningsrådgivere og andre tredjemænd der kan engageres i det konkrete projekt
 • Advokater
 • Revisorer
 • Domstole
 • Offentlige myndigheder
 • Forsyningsselskaber

Hvis dine personoplysninger overføres til databehandlere eller dataansvarlige, der er etableret i lande uden for EU/EØS, der ikke har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, vil en sådan overførsel baseres på EU-Kommissionens standardkontrakter.

 


 

5. Sletning af personoplysninger

Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelsen af et eller flere af de formål, som fremgår ovenfor. Da platformens formål ikke er behandlingen af personoplysninger, men i stedet objektive formål om ejendommen/projektet, vil vi derfor forsøge at slette disse hurtigst muligt. Efter omstændighederne kan det dog være relevant at opbevare personoplysninger indtil afslutningen af hhv. 1 og 5 års eftersynet af ejendommen/projektet. Derudover kan oplysningerne opbevares til brug for forpligtelser vedr. garanti, forsikring og rådgiveransvar. Oplysningerne kan dog behandles og opbevares længere i anonymiseret form.

 


 

6. Cookies

Vi anvender ikke cookies på www.projektplatform.dk.

 


 

7. Sikkerhed

Vi beskytter fortroligheden, integriteten og tilgængeligheden af dine personoplysninger. Derfor har vi implementeret sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at vores interne procedurer lever op til de fastlagte sikkerhedsstandarder og gældende lovkrav.

Vi har interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt, blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

 


 

8. Dine rettigheder

 • Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger vi behandler om dig
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod vores indsamling og videre behandling af dine personoplysninger
 • Du har ret til berigtigelse og sletning af dine personoplysninger, dog med visse lovbestemte undtagelser
 • Du har ret til at anmode os om begrænsning af dine personoplysninger
 • Under visse omstændigheder kan du også anmode om at modtage en kopi af dine personoplysninger samt om transmission af de personoplysninger, du har afgivet til os, til en anden dataansvarlig (dataportabilitet)

 


 

9. Links til andre hjemmesider

Vores hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre selskabers hjemmesider eller deres praksis i forbindelse med indsamling af personoplysninger. Når du besøger andre hjemmesider, opfordres du til at læse ejeren af hjemmesidens politik med hensyn til beskyttelse af personoplysninger samt andre relevante politikker.

 


 

10. Spørgsmål og klage

Hvis du har spørgsmål til denne persondatapolitik eller hvis du ønsker at klage over den måde vi behandler dine personoplysninger på, er du velkommen til at kontakte os:

Peter Jahn & Partnere A/S
Adresse: Rentemestervej 2B
2400 København NV

Telefon: +45 35 43 10 10
E-mail: info@pjp.dk

 

Hvis din klage ikke bliver løst af os, og du vil gå videre med sagen, kan du klage til Datatilsynet:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35,
2500 Valby

Telefon: 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk

 


 

11. Ændringer af persondatapolitikken

Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer af denne persondatapolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen nederst i persondatapolitikken blive ændret. Den, til enhver tid, gældende persondatapolitik vil være tilgængelig på plaformen www.projektplatform.dk. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom via e-mail.

 


 

Den nærværende persondatapolitik er senest opdateret 23.08.2021.