Alhambravej

Renovering af facader, vinduer og tag samt genetablering af ornamentik på facaden.

Scroll for at se mere

Om projektet

Denne ejendom, beliggende på hjørnet af Frederiksberg Allé og Alhambravej, er forsynet med meget stuk og ornamentik, der giver facaden et helt særligt udtryk. Da facaden i 2013 skulle istandsættes, var det derfor vigtigt, at stukken blev bibeholdt og bragt tilbage til sin oprindelige udformning. Arbejdet blev udført samtidig med istandsættelse af tag og vinduer.

Præmieret af Frederiksberg Kommune (2016)

Ved facaderenoveringen har der været fokus på at genskabe den oprindelige stil og ornamentik, som ejendommen i sin tid blev opført med, og på den baggrund modtog projektet i 2016 Frederiksberg Kommunes Facadepræmiering for “Den respektfulde renovering”. I 2017 valgte Andelsboligforeningen Alhambra desuden at indstille projektet til Renoverprisen.

 

Østbanehus
Forrige projekt
Holbækgården
Næste projekt