Altaner

Hvad kan vi hjælpe med?

Bygherrerådgivning:

Udeliv og altaner prioriteres højt hos beboere i etageejendomme. Påtænker I at etablere nye altaner i jeres ejendom, tilbyder vi teknisk bygherrerådgivning i den forbindelse.  

Såfremt I allerede har haft den indledende kontakt med altanleverandøren og ønsker bistand til det videre forløb, kan vi tilbyde jer afgrænset teknisk bygherrerådgivning. Denne rådgivning omfatter en vurdering og stillingtagen til altanentreprenørens projektforslag, valg af løsninger, proces og arbejdsudførelse. 

 

Totalrådgivning:

Vi kan også hjælpe jer med en mere traditionel rådgivningsmåde, hvor vi med byggeteknisk totalrådgivning sikrer, at jeres altanprojekt projekteres, udbydes og bringes til udførelse med en altanentreprenør.

Vi sikrer, at der er knyttet et kvalificeret projektteam til opgaven, som følger sagen tæt gennem hele forløbet herunder ved tilsyn, byggemøder og økonomiopfølgning. Dermed kan vi kan sikre, at jeres forventninger indfries, samt kvaliteten af det udførte arbejde. Vi holder bestyrelsen og ejendommens beboere løbende orienteret i gennem hele byggesagen.