Digital vedligeholdelsesplan

Om ydelsen

Vi hjælper med at få overblik over fremtidig vedligehold og forbedring, så jeres ejendom bliver ved med at være i god stand.

En vedligeholdelsesplan er et godt værktøj til at skabe overblik over kommende projekter og planlægge foreningens fremtidige renoveringsopgaver. Med en plan for ejendommens fremtid kan I undgå uforudsete udgifter og hurtige lappeløsninger, der kan koste dyrt.

Udarbejdelsen af en vedligeholdelsesplan starter med at vi besigtiger ejendommen, hvor alle bygningsdele, som I har vedligeholdelsesansvar for, gennemgås – herunder f.eks. tag, facader, vinduer, døre, kælder, vand- og varmeinstallationer m.v. For skjulte bygningsdele vil vi ud fra jeres driftsoplysninger og vores erfaring vurdere, om I skal have foretaget nærmere undersøgelser, eller om erfaringsbaseret viden kan anvendes i planen.

På baggrund af vores besigtigelse udarbejder vi en langsigtet plan for jeres ejendom. Vedligeholdelsesplanen beskriver den tidsplan, som I kan planlægge at gennemføre arbejderne efter, for på den måde at styre den løbende vedligeholdelse og forbedring af jeres ejendom for at opnå den ønskede standard.

Vælger I efterfølgende at gennemføre et byggeprojekt, kan vi hjælpe med at planlægge og gennemføre byggesagsforløbet.

Det digitale vedligeholdelsesværktøj Plando

I PJP udarbejder vi alle vedligeholdelsesplaner i det digitale vedligeholdelsesværktøj Plando, som er et godt redskab, der sikrer jer overblik over jeres ejendoms umiddelbare stand og giver jer mulighed for at styre den løbende vedligeholdelse. Samtidig giver platformen indsigt i, hvordan I forbedrer jeres ejendoms energimærke og nedbringer bygningens CO2e-udledning.

Med Plando har vi digitaliseret den velkendte tilstandsrapport og vedligeholdelsesplan, og skabt et agilt værktøj, som gør det let, hurtigt og transparent at arbejde strategisk med ejendommes vedligeholdelsesbehov og forbedringspotentiale.

Plando forbinder alle relevante informationer omkring vedligeholdelse og forbedring med langsigtede effekter som energiforbrug, udledning (CO2e) og totaløkonomi.

Platformen gør det muligt at fastlægge en ambition og nemt opsætte forskellige scenarier for vedligeholdelsen, hvor man med det samme kan se de forventede effekter af de valgte projekter, og på den baggrund udarbejde en handleplan for ejendommen. Samtidig kan Plando hjælpe med overblik over planlagte, igangsatte og gennemførte projekter og giver indblik i CO2-rejsen for ejendommen og for, hvornår jeres ejendom bidrager til nedbringelse af udledning.

Du kan læse meget mere om Plando på plando.dk.

Kontakt os for at få et tilbud på en digital vedligeholdelsesplan i Plando.

Plando gør det let, hurtigt og transparent at lægge en plan for jeres ejendoms vedligeholdelsesbehov og forbedringspotentiale.