Vedligeholdelsesplan

Om ydelsen

Vi hjælper med at få overblik over fremtidig vedligehold og forbedring, så jeres ejendom bliver ved med at være i god stand.

En vedligeholdelsesplan er et godt værktøj til at skabe overblik over kommende projekter og planlægge foreningens fremtidige renoveringsopgaver. Med en plan for ejendommens fremtid kan I undgå uforudsete udgifter og hurtige lappeløsninger, der kan koste dyrt.

Udarbejdelsen af en vedligeholdelsesplan starter med at vi besigtiger ejendommen, hvor alle bygningsdele, som I har vedligeholdelsesansvar for, gennemgås – herunder f.eks. tag, facader, vinduer, døre, kælder, vand- og varmeinstallationer m.v. For skjulte bygningsdele vil vi ud fra jeres driftsoplysninger og vores erfaring vurdere, om I skal have foretaget nærmere undersøgelser, eller om erfaringsbaseret viden kan anvendes i planen.

På baggrund af vores besigtigelse udarbejder vi en langsigtet plan for jeres ejendom. Vedligeholdelsesplanen beskriver den tidsplan, som I kan planlægge at gennemføre arbejderne efter, for på den måde at styre den løbende vedligeholdelse og forbedring af jeres ejendom for at opnå den ønskede standard.

Vælger I efterfølgende at gennemføre et byggeprojekt, kan vi hjælpe med at planlægge og gennemføre byggesagsforløbet.