Vedligeholdelsesplan

Om ydelsen

Vi laver en vedligeholdelsesplan for jeres ejendom, så I har mulighed for at sikre en fremtidig god vedligeholdelsesstandard for denne.

Vi besigtiger ejendommen, hvor alle bygningsdele, som I har vedligeholdelsesansvar for, gennemgås – herunder f.eks. tag, facader, vinduer, døre, kælder, vand- og varmeinstallationer m.v. For skjulte bygningsdele vil vi ud fra jeres driftsoplysninger og vores erfaring vurdere, om I skal have foretaget nærmere undersøgelser, eller om erfaringsbaseret viden kan anvendes i planen. På baggrund af vores besigtigelse udarbejder vi en tilstandsrapport og en 10-årig vedligeholdelsesplan for jeres ejendom. Vedligeholdelsesplanen beskriver den tidsplan, som I skal planlægge at gennemføre arbejderne efter, således at materialet hjælper jer med at styre den løbende vedligeholdelse og forbedring af jeres ejendom for at opnå den ønskede standard.