Artikel: Gode råd til etablering af grønt tag og regnvandsanlæg

24. november 2019
Scroll for at se mere

Introduktion

Peter Jahn & Partnere har netop gennemført et omfattende projekt med et knapt 1200 m² grønt tag og regnvandsanlæg på Frederiksgården på Rådmand Steins Allé på Frederiksberg. Vi vil gerne dele nogle af vores erfaringer med et projekt som dette, og denne artikel er især relevant for boligforeninger og ejendomme, der overvejer at implementere denne type løsninger.

Artiklen tager udgangspunkt i vores erfaringer med projektet hos Frederiksgården, som inkluderede isolering af tagflade, etablering af grønt tag, etablering af regnvandsanlæg og energioptimering af ventilation.

Fakta om Frederiksgården

Fakta

• Der er etableret grønt tag for ca. 1170 m² tagflade.
• Der er udlagt ca. 250 mm ekstra isolering på hele servicebygningens
tagflade.
• Regnvandsanlægget har en lagerkapacitet på ca. 25 m3 regnvand.
• Anlægget kan årligt forsyne vaskeriet med ca. 400 m3 regnvand.

Grønt tag

Ved skybrud kan et grønt tag minimere belastningen af tagrender, nedløb og kloakker. Det grønne tag forlænger desuden tagpappens levetid, da pappen skånes for solens UV-stråler.

Hos Frederiksgården består det grønne tag af en særlig sammensætning af mos-sedum, der sikrer at størstedelen af regnvandet løber videre til regnvandsanlægget.

 

Hvilke overvejelser gjorde vi os vedr. et grønt tag?

• Det grønne tag forlænger tagpappens levetid, da pappen skånes for so-lens UV-stråler.
• Ved skybrud kan et grønt tag minimere belastningen af tagrender og nedløb fra regnvand samt reducere belastningen af kloakken.
• Grønne tage er støjabsorberende, kønne at se på og medfører en øget biodiversitet.

Regnvandsanlæg

Regnvandsanlægget opsamler kalkfattigt regnvand fra tagfladen, og reducerer institutionens driftsomkostninger for det fælles vaskeri. Det kalkfattige regnvand minimerer slitagen af vaskemaskiner og sikrer blødere tøj ved vask. Regnvandsanlægget vil også forsyne institutionens springvand.

 

Hvilke overvejelser gjorde vi os vedr. et regnvandsanlæg?

• Et regnvandsanlæg sparer udgifterne til vand.
• Regnvand indeholder ikke noget kalk, og ved tøjvask kan der spares vaskemiddel og blødgøringsprodukter.
• Driftsomkostningerne til Frederiksgårdens vaskeri kan reduceres, da regnvandet ikke indeholder noget kalk, og vaskemaskinerne kan derfor holde længere.
• Regnvandsanlægget reducerer risikoen for oversvømmelser og aflaster kloakken.

Overvejelser ved grænseflader mellem grønt tag og regnvandsanlæg

• Opbygningen og ændring af faldet på taget har muliggjort en kraftig isolering
af tagfladen.
• Ved opbygningen af den nye tagflade er mekaniske ventilationsanlæg
blevet udskiftet til nye energieffektive anlæg.
• Det grønne tag består af tørkebestandige planter, så det sikres, at størstedelen
af regnvandet løber til regnvandstankene.

Læs også

Skal I have udskiftet faldstammer i jeres andelsboligforening?
Forrige nyhed
Grønt tag og regnvandsanlæg indviet af Frederiksbergs borgmester
Næste nyhed