Grønt tag og regnvandsanlæg indviet af Frederiksbergs borgmester

25. november 2019
Scroll for at se mere

Grønt tag og regnvandsanlæg

Peter Jahn & Partnere har netop gennemført et projekt på Den Selvejende Institution Frederiksgården, hvor der på en servicebygning er etableret grønt tag og regnvandsanlæg på knap 1200 m² tagflade.

Ved skybrud kan et grønt tag minimere belastningen af tagrender, nedløb og kloakker. Det grønne tag forlænger desuden tagpappens levetid, da pappen skånes for solens UV-stråler. Regnvandsanlægget opsamler kalkfattigt regnvand fra tagfladen, og reducerer institutionens driftsomkostninger for det fælles vaskeri. Det kalkfattige regnvand minimerer slitagen af vaskemaskiner og sikrer blødere tøj ved vask. Regnvandsanlægget vil også forsyne institutionens springvand.

Det grønne tag består af en særlig sammensætning af mos-sedum, der sikrer at størstedelen af regnvandet løber videre til regnvandsanlægget.

Samlet set indeholder projektet isolering af tagflade, etablering af grønt tag, etablering af regnvandsanlæg og energioptimering af ventilation.

Kort om Frederiksgården

Frederiksgården er et kollektivhus på Rådmand Steins Allé på Frederiksberg med 305 boliger, beboerrestaurant og mange andre fælles faciliteter. Frederiksgården tog imod de første beboere i 1959 og er organiseret som en selvejende institution.

Indviet af borgmesteren

Frederiksbergs borgmester Simon Aggesen deltog i den officielle indvielse tirsdag d. 5. november. Med til åbningen var også bestyrelsesformand fra Den Selvejende Institution Frederiksgården, Flemming Brank og projektleder hos Peter Jahn & Partnere, Alexander da Costa Carneiro. Ejendommens beboere var desuden inviteret til indvielsen af det grønne tag og regnvandsanlægget.

For en kommune som Frederiksberg, er grønne tage og regnvandsanlæg et skridt i den rigtige retning ift. klimatilpasning og skybrudssikring, da de er med til at aflaste byens kloakker. Samtidig er det helt i tråd med kommunens strategi om at skabe et grønnere Frederiksberg.

Opfølgning på resultater

Effekten af et regnvandsanlæg kan være svær at forudsige helt nøjagtigt, da mængden af nedbør, såvel som beboernes anvendelse af vaskeriet, kan variere. Peter Jahn & Partnere vil derfor i den kommende tid følge resultaterne med henblik på at drage nye, værdifulde erfaringer ift. kommende projekter med grønne tage, klimasikring og regnvandsanlæg.

Det forventes, at anlægget årligt vil forsyne Frederiksgårdens vaskeri med omkring 400 m3 regnvand.

Vil du høre mere om projektet?

Læs mere

Artikel: Gode råd til etablering af grønt tag og regnvandsanlæg
Forrige nyhed
PJP er blevet medlem af Green Building Council Denmark
Næste nyhed