Byens Ejendom: Nyt digitalt værktøj skaber efterspørgsel i ejendoms- og finanssektoren

17. august 2023

Det digitale vedligeholdelsesværktøj, Plando, forbinder alle relevante informationer omkring vedligeholdelse og forbedring af ejendomme med langsigtede effekter som energiforbrug, udledning (CO2e) og totaløkonomi.

Denne artikel blev bragt i byensejendom.dk den 17. august 2023.

Nyt digitalt værktøj skaber efterspørgsel i ejendoms- og finanssektoren


Med en ejendoms- og finanssektor, der råber på drastiske tiltag for at imødekomme EU’s akutte klimakrav har det aldrig været vigtigere med værktøjer, der kan komme bæredygtighedens forbehold til livs i bygge-, anlægs- og ejendomsbranchen.

I januar brød den rådgivende ingeniørvirksomhed, Peter Jahn & Partnere, med den tunge og administrativt besværlige måde, som ejendomsdrift og vedligeholdelse altid har været udført på.

Deres digitale værktøj, Plando, blev introduceret og har siden da skabt en enorm interesse, i relation til ejendomsbranchens ønsker om at bevæge sig i en grønnere retning.

Nu bliver Plando til en selvstændig virksomhed med egen identitet og en dedikeret bestyrelse for at understøtte den kommende udviklingsrejse.

Med på rejsen som selvstændig virksomhed er blandt andet Lars Brondt, der udover at være Senior Director, Head of Property Management i CBRE nu også tiltræder stillingen som bestyrelsesformand hos Plando. Ifølge Lars kan værktøjet især hjælpe branchen med at bevæge sig i en grønnere retning.

– Ejendomsbranchen spiller en afgørende rolle i at reducere CO2-udledningen. Derfor er det virkelig revolutionerende at have et digitalt og agilt værktøj, der kan beregne både omkostninger, energiforbrug og CO2-besparelser ved planlagte renoveringstiltag på ejendommene. Det giver branchen en unik mulighed for at opfylde de nye klimakrav, der trådte i kraft ved årsskiftet, fortæller Lars Brondt.

Medstifter af Plando og partner hos Peter Jahn & Partnere, Martin Daniel Nielsen, er enig og har oplevet en betydelig interesse fra branchen siden lanceringen. Også han bemærker, hvordan den grønne dagsorden og bestræbelsen på at nå klimakravene spiller en stor rolle.

– Vi oplever stor interesse for Plando fra mange forskellige typer aktører i ejendomsbranchen. Det vidner generelt om en stigende efterspørgsel efter innovative løsninger i branchen – ikke mindst løsninger fokuseret på at reducere bygningers CO2-udledning og forbedre ejendommes energimærke, fortæller Martin Daniel Nielsen.

Det er ikke kun ejendomsbranchen, der viser stor interesse for værktøjet. Også den finansielle sektor, som er blevet pålagt at inkludere bygningers klimaaftryk som en del af deres risikoafdækning i forbindelse med udstedelse af grønne lån, ser værktøjet som en potentiel løsning.

– Den finansielle sektor står stadig over for udfordringer med at finde ud af, hvordan de bedst kan bidrage til den grønne omstilling, og i den forbindelse betragtes Plando som et stærkt værktøj til at dokumentere, hvorvidt et projekt lever op til den ønskede klimaambition, afslutter Martin Daniel Nielsen.

Se artiklen på byensejendom.dk her.

Mere info om Plando

Læs mere om Plando og book en demonstration af værktøjet på plando.dk.

Invitation til morgenevent om bæredygtige tiltag i renoveringssager
Forrige nyhed
Gå-hjem-møde om Finansiering af byggesager for ejer- og andelsboligforeninger 26. oktober
Næste nyhed