Bygningsreglement 2018 (BR18)

9. februar 2018
Scroll for at se mere

Bygningsreglement 2018

Det nye bygningsreglement er trådt i kraft pr. 1. januar 2018. BR18 indeholder større ændringer i de administrative bestemmelser, herunder den tekniske byggesagsbehandling, og samtidig har reglementet også fået en ny struktur.  

Den tekniske byggesagsbehandling i kommunerne afskaffes, og bygningsreglementets nye struktur gør det tydeligere at se, hvad formålet med de enkelte bestemmelser er, og hvilke krav der skal overholdes i det konkrete byggeri.  

Ved at fjerne den tekniske byggesagsbehandling fra kommunerne bliver der skabt mulighed for en mere strømlinet proces i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse.  

Det nye bygningsreglement er trådt i kraft den 1. januar 2018 med en overgangsperiode.

Frem til den 30. juni 2018 er det muligt at vælge at anvende BR15 ved ansøgning om byggetilladelse. Fra og med den 1. juli 2018 kan der alene søges om tilladelse efter BR18.

Kontakt os for hjælp til BR18.

 

Den nye dataforordning (GDPR)
Næste nyhed