Den nye dataforordning (GDPR)

25. maj 2018
Scroll for at se mere

Hvad er GDPR

I dag d. 25. maj 2018 træder en ny europæisk persondataforordning i kraft; The General Data Protection Regulation (GDPR).

Denne forordning bliver implementeret i samtlige lokale persondata-love i hele EU- og EØS-området. Den gælder for alle virksomheder og organisationer, som sælger varer og ydelser og opbevarer personlige data om borgere i Europa, inklusiv virksomheder fra andre kontinenter. Den giver borgere i EU og EØS større kontrol over deres personlige data og sikkerhed for, at deres information beskyttes i hele Europa.

 

Peter Jahn & Partnere A/S

Peter Jahn & Partnere A/S har en ‘IT-sikkerhedspolitik’, som er besluttet af bestyrelsen og ledelsen, og udgør den overordnede ramme for at opretholde virksomhedens IT-sikkerhed. Hensigten er at lægge et fundament, så kritiske og fortrolige informationer og systemer kan bevare deres fortrolighed, integritet og tilgængelighed.

Du kan læse mere om formålet med politikken, de overordnede mål og principper, grundprincipperne for sikkerhedsarbejdet og hovedpunkterne i regelsættet/retningslinjerne.

 


Peter Jahn & Partnere A/S har en ‘Persondatapolitik’, som er gældende for samtlige de personoplysninger, som du giver til os og/eller som vi indsamler om dig, enten i forbindelse med indgåelse af en rådgiver kontrakt eller som en del af den kommunikation der foregår parterne imellem i den byggesag som rådgiver kontrakten omhandler.

Du kan læse mere om, hvilke personoplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine personoplysninger og, hvor længe vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne ‘Persondatapolitik’ og henvende dig til den persondata-ansvarlige hos Peter Jahn & Partnere A/S hvis der er noget , som du ikke kan acceptere.

Spørgsmål

Alle spørgsmål vedrørende Peter Jahn & Partneres ‘IT-sikkerhedspolitik’ og ‘Persondatapolitik’, samt mistanke om manglende overholdelse skal rettes til den IT-ansvarlige hos Peter Jahn & Partnere A/S.

Bygningsreglement 2018 (BR18)
Forrige nyhed
AB Borupgaard fejrer 100 år som andelsboligforening
Næste nyhed