PJP introducerer det digitale værktøj Plando

26. januar 2023

Plando er en digital service, der løfter den traditionelle vedligeholdelsesplan for ejendomme til et strategisk værktøj, som muliggør en overskuelig vedligeholdelsesplanlægning og bæredygtig udvikling af eksisterende ejendomme.

Nyt digitalt værktøj gør op med årtiers byggepraksis og sætter strøm til den grønne udvikling i ejendomsbranchen


Siden tidernes morgen er driften og vedligeholdelsen af ejendomme blevet udført på den samme, administrativt tunge måde. Men det vil den rådgivende ingeniørvirksomhed Peter Jahn & Partnere nu gøre op med ved hjælp af deres nye, digitale værktøj Plando. Værktøjet vurderes til at kunne spare dansk ejendomsbranche for godt 1,1 mia. kr. og miljøet for mere end 90.000 tons CO2-udledning om året.

Energiforbedring af Danmarks godt 100.000 etageejendomme står højt på regeringens ønskeliste, når det kommer til at mindske byggebranchens og dermed Danmarks samlede CO2-udledning. Energiforbedringer er dog en kostelig affære og uden krav om dokumentation for CO2-udledning og økonomisk incitament for forbedring af ejendomme, har den grønne omstilling på det milliardstore renoveringsmarked svære kår. Det vil den rådgivende arkitekt- og ingeniørvirksomhed Peter Jahn & Partnere, som årligt rådgiver flere hundrede bygningsejere af større etagebyggerier, nu gøre noget ved og introducerer det digitale planlægningsværktøj Plando. Et værktøj, der kan spare ejendomsbranchen for op mod 1,1 mia. kr. om året og reducerer etageejendommenes CO2-udledning med mere end 90.000 tons, svarende til godt 8% af de danske etageejendommes samlede CO2-udledning.

Med Plando kan en bygningsejer, administrator eller anden aktør nu på en simpel måde opstille flere såkaldte renoveringsscenarier, som gør det mere intuitivt og enkelt at vurdere, hvilken kombination af ejendomsforbedringer, der er billigst, mindst klimabelastende og som tilskriver en ejendom den størst mulige værdi. Værktøjet skal altså anskueliggøre de forbrugs- og CO2-besparelser samt den værdi ejendomme tilskrives over tid, når der investeres tungt i energiforbedringer. Og investeres, det skal der, hvis man spørger partner i Peter Jahn & Partnere, Martin Nielsen:

– Ejendomsbranchen er enormt prisdrevet, og energiforbedringer er dyre. Derfor er det afgørende for den grønne omstilling af renoveringsbranchen, at vi giver bygningsejer eller -administrator mulighed for at lægge en ambitiøs strategi for deres ejendomme tidligt i planlægningsfasen, som giver det nødvendige overblik over både klima og økonomi, forklarer Martin.

 

Partnere Jacob Lemche og Martin Nielsen har rådført sig med de store aktører i ejendomsbranchen og investeret et massivt millionbeløb i udviklingen af det digitale værktøj Plando, der skal sikre en klimavenlig, overskuelig og værdiskabende udvikling af Danmarks ejendomme.

Når byggeriet vinder, vinder miljøet

Når en bygningsejer eller -administrator i dag skal vurdere, om der skal udskiftes fx tag, vinduer eller varmecentral på én eller flere ejendomme, foregår det typisk i nogle tunge, tekniske dokumenter, der ikke giver mulighed for at vurdere flere mulige løsninger og som ikke beregner energibesparelser eller CO2-reduktioner. Dermed kan man heller ikke beregne økonomiske besparelser og den værditilvækst, man kan opnå over tid ved at renovere klimavenligt. Det kan give anledning til dyre, kortsigtede løsninger, der skal udskiftes af flere omgange, hvilket belaster miljøet i unødvendigt høj grad.

– Hvis vi skal mindske renoveringsprojekters CO2-aftryk og skabe økonomisk incitament for den grønne omstilling i byggebranchen, så kræver det, at vi gør det nemt for bygningsejer eller bygningsadministrator at sammenligne renoveringsscenarier, som kigger 30 til 50 år frem i tiden. Kun på den måde, kan man vurdere, hvilke forbedringer, der kan betale sig økonomisk og klimamæssigt over tid. Og det er dét, der er det springende punkt, som i sidste ende afgør, om energiforbedringer af høj standard vælges til fra starten. Den udfordring kan Plando hjælpe med, fortæller Martin.

Bygninger, broer og veje står for godt 30% af Danmarks samlede CO2-udledning og ifølge regeringens klimapartnerskab for bygge- og anlægsbranchen, så kommer 40 % af Danmarks energiforbrug og 23 % af CO2-udledningen alene fra energiforbruget i bygninger. En reduktion af renoveringsbranchens CO2-aftryk er dog kun en del af svaret, mener Martin:

–  Klimaoptimering af etageejendomme ved hjælp af digitale værktøjer er afgørende for den grønne omstilling. Der er dog lang vej mod 2030-målsætningen om at reducere landets CO2-udledning med 70%. Det kræver både lovgivning på området, men også flere skarpe initiativer fra erhvervslivet. Så imens vi venter på politikerne, må branchen gå forrest, afslutter Martin.

 


Fakta om Plando

Plando er resultatet af en massiv millioninvestering i et flere årigt udviklingsprojekt hos Peter Jahn & Partnere, der i tæt sparring med ejendomsbranchens store aktører vil sikre en klimavenlig, overskuelig og værdiskabende udvikling af Danmarks ejendomme. Det er et digitalt værktøj, der løfter den traditionelle vedligeholdelsesplan for ejendomme til et strategisk værktøj. Værktøjet gør det muligt for ejendomsejere, professionelle udlejere, udviklere, ejendomsadministratorer, rådgivere med flere at sammenligne forskellige renoveringsscenarier af én eller flere ejendomme på en simpel måde, hvor værditilvækst, forbrugs- og CO2-reduktioner anskueliggøres på en intuitiv måde. På denne måde kan bygningsejere lægge en langsigtet strategi for deres ejendomme, der skal sikre bygningsejere en blivende høj værdi af deres ejendomme også i fremtiden.

  • Plando er et digitalt værktøj, der kan tilgås via hjemmesiden plando.dk
  • Plando, der lanceres den 26. januar, er abonnementsbaseret og prisen afhænger af bygningsejers antal af ejendomme
  • Alle typer bygningsejere af etagebyggeri kan få glæde af Plando
  • Plando har et simpelt layout og betjenes nemt og intuitivt, uden behov for særlige tekniske færdigheder
  • Plando sætter fokus på energimærkeløft, reduktion i CO2 udledning, samt forbrugs- og energibesparelser. Hertil fungerer Plando også som digital vedligeholdelsesplan
  • Plando gør det billigere og lettere at lægge en god og langsigtet renoveringsstrategi for en ejendom og for klimaet.


Analysegrundlag

Analysen, der ligger til grund for de estimerede besparelser på godt 1,1 mia. kroner og 90.558 tons CO2-udledninger, er foretaget på baggrund af et datagrundlag, der baserer sig på 16 etageejendomme, som er opført i årene mellem 1877 og 1974 og har enten energimærke E, D eller C. Ejendommene er alle forsynet med fjernvarme og har jf. energimærket til sammen en årlig beregnet CO2-udledning på 457 ton.

9 ud af 16 ejendomme har ét eller flere projekter, hen over den 15-årig periode, der forbedrer bygningens energiforbrug, enten i form af efterisolering eller udskiftning af bygningskomponenter, som samlet set opnår en årlig reduktion af CO2-udledninger på i alt 35,2 ton. Det svarer til en teoretisk reduktion på 7,7 pct. af etageejendommenes samlede energiforbrug.

Fordeles den årlige reduktion af CO2 for det samlede etageareal (34.218 kvm) af de 16 etageejendomme, får man en reduktion svarende til 1,03 kg pr. kvm pr. år. På landsplan (DK) findes der i alt 88.032.000 kvm etageboliger fordelt på 99.916 bygninger ifølge Statistikbanken.dk. Hvis man antager samme reduktion fordelt på alle etageboliger, og at alle etageboliger er forsynet med fjernvarme som energikilde, vil man opnå årlig reduktion af CO2-udledninger på i alt 90.558 ton.

Hvis der regnes med hofors energipris inkl. afgifter på 660 kr. inkl. moms for 1 MWh fjernvarme (beregnet ud fra ens.dk’s nøgletal), svarer det til en årlig besparelse på i alt 1.106.824.556 kr. eller 12,5 kr. pr. kvm etagebolig.

Alle beregninger af de energiforbedrende tiltag er beregnet efter standard fra energimærker og programmet Energy10 er benyttet. Reduktionen medtager ikke den indlejrede CO2 for at gennemføre de anbefalede projekter. Dvs. at livscyklusberegninger ikke er medtaget, men værktøjet er klar til at inddrage dette, når lovgivningen er på plads.

Når CO2 omtales her, er der tale om CO2e, der medtager alle former for drivhusgasser.


 

Mere info om Plando

Læs mere om Plando og book en demonstration af værktøjet på plando.dk.

Debat: Hvor er den politiske opbakning til den grønne omstilling i renoveringsmarkedet?
Forrige nyhed
Kursus om Proptech i praksis 21. marts 2023
Næste nyhed