Byggeteknisk rådgiver: Potentialet for udbredelsen af solceller er stort, men kræver færre regler på området

10. juni 2024
Scroll for at se mere

Siden 2010 har udviklingen inden for solcelleteknologi accelereret og er nu en anerkendt og attraktiv energikilde. I april blev solceller da også obligatoriske på nye beboelsesejendomme gerne bygningsdirektivet fra EU. Desværre møder udviklingen modstand i form af krav, der kan hæmme fremskridtet. 

Hvis du tænker på at installere solceller, kan du forvente en ganske effektiv energiproduktion. I snit kan et solcelleanlæg generere omkring 200 watt per m2 solcellepanel. For at sætte det i perspektiv kan et typisk solcellepanel på 2m2 og 400Wp producere ca. 400Kwh over et år, under optimale forhold. Det betyder, at solceller ikke bare bidrager til en grønnere udvikling, men også kan give dig en pæn besparelse på elregningen. 

Lovgivningen sætter en stopper for udbredelsen 

Hos byggetekniske rådgivere, Peter Jahn & Partnere, mærker man også en generel nysgerrighed omkring energiformen. Særligt hos boligforeninger er efterspørgslen på grønne alternativer steget den sidste tid. Og selvom bygningsdirektivet fra EU har gjort solceller obligatoriske fra 2030, stiller rigide og ensformige regler og afgifter sig i vejen for den helt store udvikling, hvis du spørger projektleder hos Peter Jahn & Partnere, Henrik Trustrup Andersen. 

– Vi møder ofte foreninger, der gerne vil have etableret solceller til at dække deres fællesforbrug, hvilket også giver mening i forhold til pladsen. Men der er også situationer, hvor der er plads til flere solceller, som jo faktisk ville kunne dække 10-15 procent af lejlighedernes samlede forbrug, fortæller Henrik Trustrup Andersen og fortsætter: 
 
– Desværre ender det ofte ved idéen, da lovgivningen på området sætter en stopper for det.  

 

 

Vi møder ofte foreninger, der gerne vil have etableret solceller til at dække deres fællesforbrug, hvilket også giver mening i forhold til pladsen. Men der er også situationer, hvor der er plads til flere solceller, som jo faktisk ville kunne dække 10-15 procent af lejlighedernes samlede forbrug.
Henrik Trustrup AndersenProjektleder, Peter Jahn & Partnere

Et samlet regelsæt vil skubbe gang i mere grøn strøm  

En væsentlig hindring for udbredelsen af solceller i Danmark er den besværlige proces med at etablere elfællesskaber. De høje omkostninger og udfordringerne ved at integrere egenproduceret strøm i elnettet gør det dyrt og besværligt at oprette disse fællesskaber. 
Den ideelle løsning ville være at strømligne reglerne, så de samme regler, der gælder for husejere, også gælder for større fællesskaber. De nuværende bureaukratiske regler hæmmer udviklingen af en ellers lavthængende frugt for den grønne omstilling, hvilket hverken gavner foreningens økonomi eller miljøet, forklarer Henrik Trustrup Andersen. 

 

 

Vil du have screenet din ejendom for solceller? Kontakt vores rådgivere for at høre mere

PJP rådgiver om etablering af stort solcelleanlæg på Frederiksgården
Forrige nyhed