EF Kanslergården

Nye belægninger i gårdanlæg

Scroll for at se mere

Om projektet

Denne ejendom på Østerbro er fredet, både hvad angår bygninger og gårdanlægget, som fordeler sig på to gårde. Af samme grund skulle der søges om særlig tilladelse hos Slots- og Kulturstyrelsen til at renovere gårdanlægget.

Projektet bestod i at genskabe den oprindelige gårdbelægning, med opdelte betonfelter ilagt rødt tilslag. Planter og græs blev genetableret efter arbejdets afslutning. Forinden udlægningen af den nye beton blev der foretaget en grundig reparation af ejendommens kloak, og samtidig blev slidte og revnede kældertrapper renoveret.

Gothersgade 155-157
Forrige projekt
AB Vennemindehaven - gårdrum
Næste projekt