AB Vennemindehaven – gårdrum

Nyt gårdrum med bl.a. regnvandsbassin og nyt affaldsanlæg

Scroll for at se mere

Om projektet

Tæt på Fælledparken på Østerbro ligger andelsboligforeningen AB Vennemindehaven, som vi har hjulpet med at gennemføre et stort fornyelsesprojekt af deres gård.

Et veludnyttet gårdrum kan netop have stor værdi for en ejendom – både for den enkelte beboer og det sociale liv i foreningen, men også for kvaliteten af ejendommen som helhed.

Udgangspunktet for projektet var et ønske om at anlægge skraldesug i foreningens gård. I løbet af processen opstod ideen om, at man i forbindelse med gravningen til skraldesug også ville forbedre foreningens gårdmiljø. AB Vennemindehaven nedsatte derfor en arbejdsgruppe, som i tæt dialog med PJP undersøgte mulighederne for at få etableret en helt ny gård.

På den baggrund besluttede foreningen at gennemføre et fornyelsesprojekt af gården, hvor man blandt mange andre spændende tiltag etaberede et regnvandsbassin til at sikre foreningen mod fremtidens vejrforhold.

I videoen herover kan du se gården før, under og efter fornyelsesprojektet.

EF Kanslergården
Forrige projekt
A/B Skodsborggade (Nordbanegade 26)
Næste projekt