Gl. Kongevej 51 (Værnedamsvej 18-20)

Byfornyelse og energirenovering.

Scroll for at se mere

Om projektet

Ejendommen på Gl. Kongevej 51 / Værnedamsvej 18-20 i hjertet af Frederiksberg gennemgik i 2014 en gennemgribende istandsættelse og energirenovering, som blev udført med byfornyelsesstøtte fra Frederiksberg Kommune.

I samarbejde med Københavns Kommunes Center for Bydesign og SBI udarbejdede PJP et energirenoveringsprojekt, der opdaterede ejendommen til moderne energistandarder og indrettede moderne lejligheder, og samtidig bibeholdte den bevaringsværdige ejendoms arkitektoniske udtryk.
Udover solcelleanlæg, grønne tage, isolering m.fl. blev der i samarbejde med SBI udviklet et moderne ventilationsanlæg, der ellers normalt kun er forbeholdt moderne nybyggeri. Anlægget er etableret med censorer, således at SBI fremtidigt kan følge udviklingen og brugen af de nye anlæg og dermed være med til at videre udvikle lignende anlæg.

Projektet omfattede udskiftning af tag, etablering af tagboliger og nye køkkener og badeværelser, udskiftning af vinduer og døre, istandsættelse af port, trapper, hoveddøre, facader, altaner og karnapper, isolering af gavle og etageadskillelser, ombygning af centralvarmeanlæg, øget ventilation i kælder og nyt ventilationsanlæg, renovering af kloak, udskiftning af gas- og vandinstallationer, nye elinstallationer og etablering af solceller, etablering af ny gård med belægning og inventar.

Ejendommen huser både beboelse og erhverv. 

 

Nyhavn 12
Forrige projekt
AB Dybbøl
Næste projekt