Gl. Kongevej 51 (Værnedamsvej 18-20)

Byfornyelse og energirenovering.

Scroll for at se mere

Om projektet

Denne ejendom i hjertet af Frederiksberg gennemgik i 2014 en gennemgribende istandsættelse og energirenovering, som blev udført med byfornyelsesstøtte fra Frederiksberg Kommune. Projektet omfattede udskiftning af tag, etablering af tagboliger og nye køkkener og badeværelser, udskiftning af vinduer og døre, istandsættelse af port, trapper, hoveddøre, facader, altaner og karnapper, isolering af gavle og etageadskillelser, ombygning af centralvarmeanlæg, øget ventilation i kælder og nyt ventilationsanlæg, renovering af kloak, udskiftning af gas- og vandinstallationer, nye elinstallationer og etablering af solceller, etablering af ny gård med belægning og inventar. Ejendommen huser både beboelse og erhverv. 

Nyhavn 12
Forrige projekt
AB Dybbøl
Næste projekt