Byfornyelse

Hvad kan vi hjælpe med?

Kommunerne giver hvert år tilskud til forskellige former for byfornyelsesstøtte. I den forbindelse tilbyder vi at hjælpe jer med at indsende ansøgning, og såfremt I modtager en positiv tilbagemelding på ansøgningen, tilbyder vi at stå for det videre forløb med byfornyelsessagen.

Byfornyelsessager adskiller sig processen og rent administrativt ift. øvrige byggesager og har ofte et ret gennemgribende omfang i relation til at sikre f.eks. badefaciliteter, lyddæmpning, energireduktion af ejendommene eller generelt forskønnelse af bybilledet.