Byfornyelse

Hvad kan vi hjælpe med?

Kommunerne giver hvert år tilskud til forskellige former for byfornyelsesstøtte. I den forbindelse tilbyder vi at hjælpe jer med at indsende ansøgning, og såfremt I modtager en positiv tilbagemelding på ansøgningen, tilbyder vi at stå for det videre forløb med byfornyelsessagen.

Byfornyelsespuljerne et samarbejde mellem staten og landets kommuner, som giver ejer- og andelsforeninger eller private udlejningsejendomme mulighed for at søge tilskudspuljer til forbedring af deres ejendom via en kommunal støtteordning. Det er altså kommunen, der vurderer, hvilke projekter der får tilskud til byfornyelse.

Det kræver overblik og en god portion tålmodighed at søge tilskud, da processen kan være lang, og der løbende er deadlines. Byfornyelsessager adskiller sig desuden processen og rent administrativt ift. øvrige byggesager og har ofte et ret gennemgribende omfang i relation til at sikre f.eks. badefaciliteter, lyddæmpning, energireduktion af ejendommene eller generelt forskønnelse af bybilledet. 

I PJP har vi stor erfaring med rådgivning under byfornyelsessager. Påtænker I at søge støtte til renovering af jeres ejendom, så kan vi hjælpe med ansøgningsprocessen samt med det videre forløb med byggesagen, når projektet efterfølgende skal igangsættes.