Byfornyelsespuljer i 2023: Få støtte til jeres renoveringsprojekt

3. november 2022
Scroll for at se mere

Få støtte til jeres renoveringsprojekt

Har jeres boligejendom et højt energiforbrug? Er den nedslidt eller dårligt isoleret? Støjplaget? Eller har I lejligheder, hvor der mangler toilet/bad? Så er det muligt for jer at søge tilskud til jeres renovering i form af byfornyelsesstøtte hos kommunernes byfornyelsespuljer.

Kommunerne giver hvert år forskellige former for byfornyelsesstøtte til renoveringsprojekter i private eller almene boligejendomme.

Det kræver overblik og en god portion tålmodighed at søge tilskud, da processen kan være lang, og der løbende er deadlines. Som rådgiver kan vi hjælpe jer med ansøgningsprocessen – og selvfølgelig også med det videre forløb med byfornyelsessagen, når projektet efterfølgende skal igangsættes.

Bygningsfornyelsespuljer i Københavns Kommune i 2023

Rådgivningsmøde på Københavns Rådhus, hvor vi blev opdateret omkring bygningsfornyelsespuljerne i 2023

I sidste uge deltog PJP på det årlige rådgivningsmøde i Bygningsfornyelsen i Københavns Kommune for at få sidste nyt omkring, hvordan vi bedst hjælper boligforeninger i København med renovering af deres ejendom.

Udover indblik i de puljer, det er muligt at søge støtte fra i 2023, var der på dette års møde særligt fokus på, hvordan vi sammen kan styrke cirkulær økonomi i både almindelige projekter og demonstrationsprojekter.

I Københavns Kommune kan man i 2023 søge støtte fra fire bygningsfornyelsespuljer:

Bygningsrenoveringspuljen (ansøgningsfrist 7. marts 2023)

Støtte til større renoveringsprojekter med fokus på:

  • Renovering af bygningens yderside, den såkaldte “klimaskærm”. Det kan for eksempel være tag, vinduer, yderdøre, facader og gavle.
  • Energiforbedringer såsom forbedret isolering, solceller og andre tiltag, som står nævnt i ejendommens energimærke.
  • Skybrudssikring, såsom forhøjning af kanterne rundt om nedgange til jeres kælder.
  • Etablering af toilet/bad, hvis flere lejligheder mangler, eller har toilet på bagtrappen.
Støjpuljen (ansøgningsfrist 18. april og 3. oktober 2023)

Støtte til støjdæmpning, hvis jeres ejendom fx ligger ud til en meget trafikeret vej, og I har en støjbelastning, som på gadeside overstiger >58 dB. Her kan I får støtte til udskiftning til nye, støjdæmpende vinduer på gadesiden. Eller til støjdæmpning med forsatsruder af eksisterende, bevaringsværdige vinduer (for eksempel gamle trævinduer). Nye forsatsruder/vinduer skal fastholde eller højne ejendommens arkitektoniske udtryk.

Toiletpuljen (ansøgningsfrist: løbende)

Støtte til etablering af badeværelse inde i lejligheden, hvis du har toilet på bagtrappen, bad i kælderen eller en brusekabine i køkkenet. Toiletpuljen kan søges af både enkeltbeboere og hele ejendommen.

Puljen til energioptimering i områdefornyelser (ansøgningsfrist: 1. maj 2023)

Støtte til mindre renoveringer, der kan gøre jeres almene eller private boligejendom mere energieffektiv – bl.a. for ejendomme med energimærke D-G.

Ejendommen skal ligge inden for et af byfornyelsesområderne: Bavnehøj, Bispebjerg bakke, Skjolds Plads, Sundby eller Folehaven.

I kan få støtte til:

  • Udskiftning af elementer i varmecentralen såsom varmtvandsbeholder eller pumper
  • Isolering mellem etager (fra kælder eller til loft)
  • Mindre renoveringer af tag eller vinduer
  • Installation af vedvarende energikilde (fx solceller)
  • Information og kompetenceudvikling til driftsansvarlige

Der er desuden mulighed for at få tilskud til opdatering af jeres ejendoms energimærke fra Energitjek puljen. Puljen er til etageejendomme med energimærke E, F eller G, eller uden et energimærke.

Find andre relevante puljer og læs mere om bygningsfornyelsespuljerne i Københavns Kommune her.

Vil I søge tilskud? Så kan PJP hjælpe

I PJP har vi stor erfaring med rådgivning under byfornyelsessager. Påtænker I at søge støtte til renovering af jeres ejendom, så kontakt os for at høre, hvordan vi kan hjælpe jer.

5 budskaber fra PJPevent om aftalevilkår
Forrige nyhed
Se vores nye film om PJP
Næste nyhed