Debat: Midt i hovedstadens boligkrise efterlader kommunens regler tomme lokaler

2. april 2024

Martin Daniel Nielsen, partner i Peter Jahn & Partnere

Debatindlæg bragt i Altinget.dk den 2. april 2024:

Midt i hovedstadens boligkrise efterlader kommunens regler tomme lokaler

Mens overborgmester Sofie Hæstorp Andersen rejser landet rundt og proklamerer behovet for øget byggeri, er virkeligheden en anden.

Uudnyttede erhvervslejemål og tomme loftrum står urørte, og der er ingen tegn på, at de vil blive omdannet til boliger i den nærmeste fremtid.

Til stor frustration for os som tekniske rådgivere og for vores kunder, der gentagne gange møder afslag, når de søger tilladelser til at reetablere eller transformere eksisterende kvadratmeter til overkommelige lejligheder.

I efteråret var der dog lys for enden af tunnelen, da kommunen på et dialogmøde lagde op til en mere positiv tilgang til ansøgninger om reetablering af boliger i fremtiden. Desværre viste det sig, at håbet blev kortvarigt, for der mangler fortsat handling bag ordene.

Realiteten er nemlig stadig, at flere af vores kunder står med dårligt udnyttede ejendomme og tomme kvadratmeter, som blot venter på at blive omdannet til boliger, men som ikke bliver realiseret på grund af krav, der helt tydeligt prioriterer nybyg.

Afslag på grund af cykelparkering

Hos Peter Jahn & Partnere har vi flere konkrete eksempler på sager, hvor reglerne synes at være mere en hindring end en hjælp.

Vi har lige nu en kunde, der har fået afslag på at genoprette lejligheder i en række lejemål i en beboelsesejendom, hvori enkelte lejemål tidligere er blevet omdannet til erhverv, men som nu ønskes tilbageført til bolig.

Årsagen? Mangel på plads til ekstra cykelparkering og fælles opholdsarealer.

Ifølge kommuneplanen skal der ved tilbageførelsen etableres plads til fire cykler per 100 kvadratmeter, hvoraf 50 procent skal være overdækket.

Men kan det virkelig være rigtigt, at manglen på ekstra cykelparkering, overdækkede skure eller store grønne fællesarealer skal forhindre udnyttelsen af bygningspotentialet?

Kan det være rigtigt, at den eneste måde, man reelt kan skaffe sig tilladelse på i dag, er ved at pålægge de eksisterende beboere yderligere udgifter, som de ikke har bedt om?

Ude af trit med virkeligheden

Misforstå mig ikke. Vi ønsker for alt i verden at overholde alle sikkerhedskrav, og vi forstår vigtigheden af tilstrækkelig plads og faciliteter i de renoverede taglejligheder.

Men i min optik er der i flere tilfælde tale om unødvendige og urealistiske krav om udvidelse af eksisterende gårdrum og etablering af større friarealer, som jeg ikke mener, har hold i virkeligheden.

Derudover forstår jeg ikke, hvorfor man ønsker at udvide friarealer til ophold inden for ejendommens ‘fire vægge’, når Københavns Kommune allerede – og med stor succes – prioriterer dyrkningen af friarealer og grønne områder i byrummet som en del af sin kulturmæssige markedsføring.

Jeg mener ikke, at en “one-size-fits-all” tilgang er den rette vej at gå.

Jeg tror, at København ville have gavn af en mere fleksibel tilgang med fokus på individuelle sager og eksisterende ejendomme.

Og hvis ikke vi ændrer kurs nu, risikerer vi at gå glip af en unik mulighed for at imødekomme boligmanglen og samtidig skabe økonomisk overkommelige og bæredygtige løsninger, der faktisk adresserer boligkrisen.

Men det kræver, at kommunen vågner op, handler og holder fast i sine løfter.

– Martin Daniel Nielsen, partner i Peter Jahn & Partnere

 

 

Er jeres ejendom egnet til solceller? Få støtte til rådgivning
Forrige nyhed
Debat om byggesagsbehandling: Spænder Københavns Kommune ben for sig selv?
Næste nyhed