Debat om byggesagsbehandling: Spænder Københavns Kommune ben for sig selv?

5. april 2024
Scroll for at se mere

Pressemeddelelse udsendt af PJP april 2024:

Spænder Københavns Kommune ben for sig selv?

Om lidt skal der stemmes en ny kommuneplan hjem, som foreslår at bygge 40.000 nye boliger og endnu flere nye bydele i hovedstadsområdet. Midlertidigt står professionelle udlejere tilbage med afslag fra byggesagsbehandlingen om at renovere og omdanne de mange uudnyttede boligarealer i form af loftrum og tidligere erhvervslejemål i Københavns eksisterende boligejendomme – alt sammen fordi kravene ikke tager højde for det enkelte projekt.

Der skal fut under byggeriet, hvis du spørger overborgmester, Sofie Hæstorp Andersen. Med udsigt til en akut mangel på boliger – især af mindre slags – er der nu lagt op til en ny strategi for hovedstaden med fokus på at bygge nyt.

Hos Peter Jahn og Partnere deler vi dog ikke den samme begejstring, men opfordrer tværtimod til at fjerne det ensidige fokus på nybyggeri og i stedet fokusere på en bedre udnyttelse af den samlede boligmasse, som står uudnyttet. En ambition, der viser sig at være en umulighed for de af vores kunder, der står tilbage med adskillige afslag på reetablering af nye lejligheder i deres eksisterende ejendomme.

– Kommunen spænder ben for sig selv. Deres kommuneplan er kun tiltænkt nybyggeri, hvilket gør det svært for vores kunder at leve op til præcis samme krav, når det gælder omdannelse af  deres bygninger og loftrum fra 1800 og 1900-tallet. Det er selvsagt ikke muligt, udtaler vores partner Martin Daniel Nielsen.

Det er især kravene til fælles udearealer, der gør det umuligt for bygningsejere at leve op til standarderne. Ifølge kommuneplanen skal der nemlig være et bestemt antal pladser til cykler og udearealer pr. beboer ved etablering af nye boliger. Krav, der kan være svære at imødekomme, især når der er tale om at genoprette boliger i eksisterende ejendomme.

- Kommunen spænder ben for sig selv. Deres kommuneplan er kun tiltænkt nybyggeri, hvilket gør det svært for vores kunder at leve op til præcis samme krav, når det gælder omdannelse af  deres bygninger og loftrum fra 1800 og 1900-tallet. Det er selvsagt ikke muligt
Martin Daniel NielsenPartner i Peter Jahn & Partnere

De rigide regler klinger hult, når der er akut behov for boliger

For direktør hos ejendomsselskabet Dansk Financia, Per Solberg Hansen, forstår man behovet for at kigge på det byggetekniske, når der er tale om etableringen af ny boliger i loftrum i forhold til luft, rum og plads. Direktøren påpeger, at den virkelige udfordring opstår, når eksisterende regler forhindrer genetableringen af lejligheder i rum, der tidligere har tjent samme formål. “Det er en åbenlys modsigelse,” udtrykker Per Solberg Hansen med mærkbar frustration.

– Jeg forstår ikke, at overborgmesteren går rundt og proklamerer, at man skal kigge på alternative løsninger for at imødekomme boligmanglen, når de så afviser samtlige sager, hvor disse muligheder faktisk kan blive en realitet, fortæller Per Solberg.

Selvom kommunen på et dialogmøde i efteråret gav udtryk for, at de ville se mildere på ansøgninger om re- og etablering af lejligheder, er virkeligheden desværre bare en anden. Helt konkret står direktøren med et lejemål i den attraktive bydel Nørrebro. Med ønsket om at omdanne erhvervslokalerne på første sal til studievenlige boliger, står han med udfordringen om at skabe flere kvadratmeter udenfor.

– Ved første afslag på ansøgningen blev det begrundet med manglende udearealer. Selv efter at vi forsøgte at integrere noget af butikken i stuens baglokale, fik vi endnu en afvisning, denne gang med begrundelsen, at det ikke blev betragtet som et publikumsorienteret erhverv, forklarer Per Solberg Hansen og fortsætter:

– Det er grotesk, at reglerne er så firkantede, at den sidste udvej skal være at pådutte de øvrige beboere en udgift eller noget praktisk, blot fordi man ønsker at reetablere fire studielejligheder til overkommelige priser i en bygning.

- Jeg forstår ikke, at overborgmesteren går rundt og proklamerer, at man skal kigge på alternative løsninger for at imødekomme boligmanglen, når de så afviser samtlige sager, hvor disse muligheder faktisk kan blive en realitet, fortæller Per Solberg.
Per Solberg Hansendirektør hos ejendomsselskabet Dansk Financia

Kritik af bygningsreglementet

For os er budskabet klart: ”Reglerne spænder ben for udviklingen”.

Det er især kravet om friarealer, som ofte står i vejen for en bedre udnyttelse af bygningsmassen. Og det er ærgerligt i en by som København, som har succes med at skabe grønne områder og tilbyde beboere bynære naturoplevelser af høj kvalitet, mener partner Martin Daniel Nielsen, og tilføjer:

– Vi møder ofte boligforeninger, som fortæller, at de sjældent bruger gården eller tagterrassen i deres ejendom til ret meget, fordi de bor lige ved siden af en park eller et andet område, som de benytter i langt højere grad. For dem giver kravene om friarealer ikke altid mening.

Samtidig opfordrer han til, at Københavns Kommune revurderer rammerne for deres byggeansøgningsproces:

– Vi savner en bedre dialog med kommunen. Systemet er simpelthen for firkantet. Min opfordring er, at vi lader beboerne selv komme til orde, fortæller Martin Daniel Nielsen og fortsætter:

– Større fleksibilitet, øget fokus på beboernes ønsker og tydeligere anvisninger i dialogen mellem kommunens byggesagsbehandlere og bygherre-team vil i langt højre grad hjælpe boligforeninger og professionelle udlejere med at navigere i reglerne og undgå spildte ressourcer i form af økonomi og tid.

Debat: Midt i hovedstadens boligkrise efterlader kommunens regler tomme lokaler
Forrige nyhed
Invitation til sommerfest hos PJP 14. juni 2024
Næste nyhed