Er jeres ejendom egnet til solceller? Få støtte til rådgivning

20. marts 2024
Scroll for at se mere

Drømmer I om at få installeret solceller på jeres ejendom?

Hvis I er bosat i Københavns Kommune, kan I søge om støtte til en professionel teknisk rådgiver, der kan screene jeres etageboligejendom eller erhvervsejendom og vurdere, om den er velegnet til solceller.

Med solceller på taget kan I producere jeres egen vedvarende energi og reducere elregningen. Måske er det nu, at I skal overveje muligheden for at installere solceller på jeres ejendom, og udnytte muligheden for at få støtte til den indledende undersøgelse via screeningspuljen, som løber frem til 1. september 2024 og uddeles efter Først-til-mølle princippet.

Støttebeløbet fra screeningspuljen er 50% af rådgiverudgiften, dog maksimalt 15.000 kr. inkl. moms. Hvis jeres ejendom ligger over flere ejendomsnumre, er der mulighed for tilskud op til 45.000 kr. inkl. moms.

Få støtte til at screene, om jeres ejendom egner sig til solceller.

Få hjælp til solcelle-screening af jeres ejendom

Det er ikke alle ejendomme, der egner sig til solcelleanlæg af en eller flere årsager, men nu er det muligt at søge om støtte til afklaringen ved hjælp af en professionel teknisk rådgiver.

Hos Peter Jahn & Partnere har vi indgående kendskab til mulighederne for etablering af solceller. Vi kan hjælpe jer med at vurdere, om jeres ejendom egner sig til et solcelleanlæg og ikke mindst, hvilken type solceller, I bør vælge.

Vi undersøger bl.a. hvordan jeres ejendom er placeret i forhold til solens bane, og om facader og tage får sol nok, til at I kan producere solcellestrøm. Vi kigger også på, om jeres ejendom er bygget til at kunne bære et solcelleanlæg, og om tagets konstruktion er stærk nok til at montere et anlæg, eller om andre løsninger er mere fordelagtige hos jer. Vi undersøger desuden, om der er arkitektoniske forhold eller fredning, der skal tages hensyn til, og som kan medføre særlige krav eller begrænsninger i forbindelse med en eventuel byggetilladelse.

På den måde bliver det nemmere for jer at beslutte, om det er muligt og om det kan betale sig at etablere et solcelleanlæg hos jer.

Byggerådgivning ved etablering af solceller

Hvis I beslutter jer for at opsætte solceller på baggrund af screeningen, kan vi naturligvis også efterfølgende hjælpe jer med at gennemføre projektet fra start til slut. Her kan vi ligeledes undersøge, om I er egnet til at søge om tilskud til indkøb af solceller fra puljen til energioptimering, som forventes at åbne igen i løbet af 2024.

Hvis I har planer om andre byggeprojekter eller hvis I i forvejen ved, at jeres tag skal skiftes eller renoveres, kan det ofte være en økonomisk og planmæssig fordel at slå projektet sammen med installationen af solceller.

Kontakt os, hvis vi skal hjælpe jer med en screening og se nærmere på mulighederne for at etablere solcelleanlæg i jeres ejendom.

I kan også læse mere om screeningspuljen og bliv klogere på ansøgningsprocessen her.

Kilde: byfornyelsespuljer.kk.dk

Det bør I overveje i forbindelse med etablering af solceller
 • Skal jeres tag snart skiftes eller renoveres? Så er det typisk en rigtig god idé at få undersøgt om det kan betale sig at opsætte solceller samtidigt, da I kan spare penge på stillads og solceller muligvis kan indgå som tagmateriale.
 • Syd-, øst- og vestvendte tage er egnede til solceller, men ikke nordvendte eller skyggefulde tage, da solcellerne her ikke producerer nok strøm.
 • Er taget fladt, så solcellerne nemt kan eftermonteres ovenpå? Der skal helst være et sammenhængende areal uden fx skorstene og andet, der kan skygge for solcellerne.
 • Har jeres ejendom et relativt højt elforbrug om dagen? Det vil give en bedre økonomi i investeringen, hvis I selv kan aftage strøm i dagtimerne. Det kan fx være til ventilationsanlæg eller fællesvaskeri, eller i lejlighederne, hvis I er en boligforening og ønsker at dække noget af det individuelle elforbrug til solcellestrømmen.
 • Er der arkitektoniske forhold, der skal tages hensyn til? Og som kan medføre særlige krav eller begrænsninger ift. at opnå en byggetilladelse?
  • Er jeres bygning fredet eller har en høj bevaringsværdi?
  • Er jeres bygning omfattet af en bevarende lokalplan eller er den omfattet af en servitut, der siger noget om ejendommens tag eller arkitektoniske udtryk?
  • Er jeres bygning en del af et kulturmiljø eller er den udpeget i kommuneplanen?

Kilde: Københavns Kommune

Skal solceller være en del af jeres næste renoveringsprojekt?

Der kan være god synergi at hente i at tænke etablering af solceller ind i kommende renoveringsprojekter på jeres ejendom – fx i forbindelse med udskiftning af tag eller en facaderenovering, hvor der i forvejen skal etableres stillads og byggeplads ved bygningen, og hvor der kan være både økonomiske og planmæssige fordele i at inddrage installation af tagmonterede solceller og solpaneler helt fra start.

En renovering giver også mulighed for eventuelt at integrere solceller som en del af tagmaterialet og tilpasse solcellerne til tagets og bygningens arkitektur.

Hos Peter Jahn & Partnere har vi stort kendskab til mulighederne inden for solceller og har hjulpet mange boligforeninger og professionelle bygningsejere med at etablere solceller og øvrige vedvarende energianlæg (VE-anlæg).

Vi kan hjælpe jer med at afklare, hvilke muligheder for energibesparende tiltag, der er i jeres ejendom, som både vil gavne jeres økonomi og miljøet ved at reducere jeres energiforbrug og CO2-udledning – herunder solcelleanlæg.

Kontakt os, hvis I ønsker at høre om mulighederne for at etablere solcelleanlæg i jeres ejendom.

Eksempler på tagmonterede solcelleanlæg

PJP Morgenevent: Opbrud i forsikringsmarkedet for forenings- og udlejningsejendomme
Forrige nyhed
Debat: Midt i hovedstadens boligkrise efterlader kommunens regler tomme lokaler
Næste nyhed