Har I styr på brandsikkerheden? Ny kampagne fra Social- og Boligstyrelsen

7. april 2023
Scroll for at se mere

Hvordan undersøger I som bygningsejere og bestyrelse bedst, om tagrummet i jeres etageejendom er brandsikret? Det sætter en ny kampagne fra Social- og Boligstyrelsen fokus på under titlen ”Tjek øverste etage”.

Kampagnen kommer på baggrund af storbranden i Vanløse sidste år og opfordrer bygningsejere af etageboligbyggeri til at have styr på brandsikkerheden i tagrum og indeholder bl.a. en vejledning i, hvordan man gennemgår tagrum og tagkonstruktioner for at sikre mod brandspredning.

De fem råd fra Social- og Boligstyrelsen lyder:

1. Tjek, at tagrummet er delt op i mindre sektioner

Store, sammenhængende tagrum øger risikoen for, at en tagbrand kan sprede sig på tværs af bygningen. Derfor bør tagrummet være opdelt i mindre sektioner på højst 600 m2. Det svarer typisk til, at der ca. skal være en brandsektionsvæg for hver tredje opgang.

2. Tjek, at der ikke er huller eller revner i vægge og gul

Når håndværkere laver huller (installationsgennemføringer) i vægge og gulve til f.eks. vandrør, elkabler eller ventilationskanaler, kan en brand potentielt have lettere ved at sprede sig. Derfor er det vigtigt, at hullerne omkring kabler og rør mv. er blevet lukket korrekt med ikke-brandbart materiale (et egnet brandtætningsprodukt, som sikrer, at bygningsdelens brandtekniske egenskaber).

3. Tjek, at døre og lemme lukker korrekt og slutter tæt

Det har stor betydning for, om en brand kan sprede sig, hvis en branddør ikke lukker helt i, eller hvis en loftslem ikke slutter tæt. Derfor er det vigtigt, at alle døre og lemme fra trappeopgange og i væggene i tagrummet lukker korrekt og slutter helt tæt. I bør i den forbindelse også tjekke eventuelle dørpumper og selvlukkemekanismer.

4. Tjek, om taget er blevet renoveret

Når et tag renoveres, anvendes ofte en regntæt dug (fx et undertag af banevare), som placeres under teglstenene. Dugen er letantændelig, og I bør derfor sikre jer, at:

  • dugen ikke er ført ned i tagrenden, så den kan antændes udefra.
  • brandvæggene i loftsrummet ikke er blevet fjernet eller beskadiget i forbindelse med renoveringen, og at de slutter helt tæt mod den øverste del af tagdækningen.
  • adskillelsen ned mod lejlighederne i tagetagen er brandsikret.

5. Tjek, at tagrummet bliver vedligeholdt

Ligesom resten af bygningen skal tagrummet løbende vedligeholdes, for at man kan være sikker på, at brandsikkerheden er i orden. Derfor bør tagrummet efterses en gang om året, ligesom det bør indgå i ejendommens drifts- og vedligeholdelsesplan.

Tagrummets anvendelse har også betydning for brandsikkerheden. Tagrummet bør kun anvendes til det, der er aftalt i foreningen. Undgå at bruge det som opholdsrum, til opbevaring af brandfarlige væsker, og tjek, at der ikke er ulovlige elinstallationer. Husk også at det generelt i henhold til brandstrategien ikke er tilladt at opmagasinere effekter udenfor depotrum.

Læs mere på kampagnens hjemmeside, hvor I også  finder en tjekliste, som I kan printe eller bruge på mobilen.

Vi kan hjælpe jer med brandsikkerheden

Husk at I altid kan kontakte os, hvis I er tvivl om brandsikkerheden i jeres bygning.

I PJP har vi vores egen certificerede brandrådgiver, som kan hjælpe jer med råd og vejledning. Vi kan bl.a. tilbyde bygningsejere og bestyrelser i ejer-, andels- og boligforeninger en brandteknisk gennemgang af jeres ejendom. Læs mere her.

Vi kan hjælpe jer med råd og vejledning om brandsikkerheden i jeres ejendom.

Gode råd om generel brandsikring: Det kan I selv gøre

Der er meget, man som beboer, ejer og driftsansvarlig selv kan gøre, for at sikre større brandsikkerhed i jeres ejendom – både i tagrum, men også i resten af ejendommen. Vi har samlet et par øvrige råd til, hvad I med fordel bør holde øje med:

Indendørs:

  • Tjek om der er røgalarmer eller håndslukningsudstyr tilgængeligt for beboerne i opgangene.
  • Tjek om der er branddøre fra trappeopgange og til lofter, kælder og ind til lejligheder.
  • Husk at det ikke er lovligt at opmagasinere beboereffekter i trapperum eller udenfor kælder- og loftsrum, da disse er flugtveje der skal holdes fri.
  • Har I styr på om bygningsdelenes overflader er intakte og uden revner? Er bygningen brandmæssigt korrekt opdelt (max. 600 m² etageareal pr. sektion), og er alle lodrette og vandrette gennemføringer brandtætnet korrekt?

Udendørs:

  • Vær opmærksom på, at placering af skure, skraldecontainere ikke er for tæt på bygninger.
  • Sørg for at der om sommeren vises hensyn ved grill og fjernelse af ukrudt med ukrudtsbrændere.

Kontakt os hvis I ønsker, vi skal stå for jeres brandrådgivning.

EjendomsWatch: Digitalt værktøj sikrer vigtige data til skærpet rapportering om CO2
Forrige nyhed
Få en brandteknisk gennemgang af jeres ejendom
Næste nyhed