Få en brandteknisk gennemgang af jeres ejendom

9. maj 2023
Scroll for at se mere

Har I styr på brandsikkerheden i jeres ejendom?

Vores brandtekniske rådgivere er specialister i at vejlede om brandsikring af ejendomme og tilbyder brandrådgivning i henhold til de nye regler på området.

Som bygningsejer kan det være svært at navigere i kravene til brandsikring. Derfor kan det være en god idé at alliere sig med en teknisk rådgiver, som kan vejlede jer om de brandtekniske forhold, der gør sig gældende i lige netop jeres ejendom.

Samtidig indeholder bygningsreglementet i dag skærpede krav om, at brandsikkerheden i både nye og eksisterende bygninger løbende skal kontrolleres og vedligeholdes. Det er bygningsejers ansvar at sikre, at kontrollerne bliver udført og dokumenteret – enten ved selv at gøre det eller sørge for, at det bliver gjort.

Hos PJP tilbyder vi jer, som er bygningsejere af etageejendomme og bestyrelser i ejer-, andels- og boligforeninger, en brandteknisk gennemgang af jeres ejendom.

Vi kan hjælpe jer med råd og vejledning om brandsikkerheden i jeres ejendom.

Tryghed i hverdagen

En professionel undersøgelse af brandsikkerheden i jeres ejendom kan være med til at give jer tryghed i hverdagen.

Ved en brandteknisk gennemgang af fællesområderne i jeres ejendom (fx lofter og tagrum, kælder og  trappeopgange) hjælper vi jer med at få overblik over, om forholdene i jeres ejendom lever op til de gældende brandtekniske krav. Her undersøger vi bl.a. bygningskonstruktionerne – om brandkam og brandvægge er intakte, samt om døre til for- og bagtrapper er modstandsdygtige ift. brand, eller om der er områder, hvor I bør forbedre sikkerheden.

Få overblik med en brandteknisk rapport

Når man taler om brandsikkerhed, har hver enkelt bygningsdel en række specifikke egenskaber – fx evnen til at minimere såkaldt brandsmitte til andre dele i bygningen.

Ved en gennemgang af en ejendom udarbejder vi en brandteknisk rapport. Her beskriver vi ejendommens generelle tilstand i fællesområder med udgangspunkt i en vurdering af de forskellige bygningsdeles brandtekniske egenskaber. Vi kigger bl.a. på, om overflader fremstår intakte, om installationsgennemføringer er brandtætnet korrekt, samt om der er branddøre til f.eks. lejligheder og trappeopgange. Vi belyser også eventuelle kritiske punkter og hjælper jer med at prioritere mulige brandtekniske udbedringer i jeres ejendom.

Derudover kommer vi med råd og anbefalinger om supplerende tiltag som fx etablering af håndildslukkere og røgalarmer i trappeopgange, kælder og loft.

Rapporten bliver på den måde jeres redskab til at få overblik over brandsikringen i jeres ejendom.

Gennemgangen kan enten foretages selvstændigt eller i forbindelse med at vi udfører en overordnet tilstandsrapport og vedligeholdelsesplan for jeres ejendom. I PJP udarbejder vi alle vedligeholdelsesplaner i det digitale vedligeholdelsesværktøj Plando, som er et godt redskab, der sikrer jer overblik over jeres ejendoms umiddelbare stand og giver jer mulighed for at styre den løbende vedligeholdelse. Samtidig giver platformen indsigt i, hvordan I forbedrer jeres ejendoms energimærke og nedbringer bygningens CO2e-udledning. Læs mere om, hvordan vi kan hjælpe jer i gang med Plando her.

Kontakt os, hvis I er interesserede i at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe jer, eller hvis I ønsker et tilbud på en brandteknisk gennemgang af jeres ejendom.

Hos PJP tilbyder vi jer, som er bygningsejere af etageejendomme og bestyrelser i ejer-, andelsforeninger, en brandteknisk gennemgang af jeres ejendom.

Brandteknisk rådgivning ved renovering, ombygning og forbedring af ejendomme

Mange renoveringsprojekter er i dag omfattet af strenge lovkrav, når det gælder brandsikkerhed, og brandsikring af ejendomme er en nødvendig del af langt de fleste byggeprocesser, hvad enten der er tale om renovering, ombygning eller forbedring.

I PJP har vi certificerede brandrådgivere til klasse 2, som kan hjælpe jer med råd, vejledning og dokumentation ifm. renovering, ombygning og forbedring af jeres ejendom. Ved behov for certificerede brandrådgivere til klasse 3-4 har vi et samarbejde med eksterne rådgivere, og kan således også hjælpe jer med dette.

Vores brandrådgivere er erfarne byggetekniske rådgivere med stor viden om – og evne til at navigere i – lovgivningen omkring brandsikkerhed, og kan derfor hjælpe jer med at sikre et trygt byggesagsforløb, hvor alle brandkrav i forbindelse med jeres byggesag er overholdt.

Det kan spare både tid og penge at få en dygtig brandrådgiver med fra start i en byggesag, da oversete krav, manglende viden, dårlig timing og misforståelser nemlig ofte er det, der fordyrer og forlænger et renoveringsprojekt.

I forbindelse med byggesager, hvor forudsætningerne for anvendelsen af en ejendom ændres, kan vores brandrådgivere hjælpe med at sikre, at alle brandkrav overholdes, og at den nødvendige brandtekniske dokumentation er på plads.

Læs mere om vores ydelser indenfor brandteknisk rådgivning eller kontakt os, hvis I ønsker, vi skal stå for jeres brandrådgivning.

Har I styr på brandsikkerheden? Ny kampagne fra Social- og Boligstyrelsen
Forrige nyhed
Invitation til morgenevent om bæredygtige tiltag i renoveringssager
Næste nyhed