Læs vores tiltag ifm. Covid-19

12. marts 2020
Scroll for at se mere

Kære kunder, samarbejdspartnere og leverandører

 

Hos PJP følger vi myndighedernes anvisninger og gør en række tiltag for at bidrage til at nedbringe spredningen af Covid-19. Her kan du læse, hvad det betyder for dig, der er i kontakt med PJP og vores medarbejdere.

 

Vi understreger, at vi vil fortsætte vores arbejde og vil levere de aftalte ydelser til vores kunder, men at formen og tidshorisonten i visse tilfælde vil blive ændret. Hvis der sker ændringer giver vi besked.

Alle medarbejdere, som har mulighed for det, er blevet opfordret til at arbejde hjemmefra. Dvs. at de fortsat kan kontaktes pr. e-mail og telefon, men ikke vil være fysisk til stede på kontoret.

 

MØDER

Har du et møde med en medarbejder fra PJP, vil du blive kontaktet for nærmere aftale om tidspunkt og form for mødet, idet nedenstående hovedregler forventes at blive fulgt:

 

  • Byggemøder vil i størst muligt omfang blive afholdt telefonisk eller via Skype/Teams. Vi vil sørge for at indkalde til disse møder og sender en vejledning i indkaldelsen, så det sker så nemt som muligt.

 

  • Bestyrelsesmøder vil vi afholde som Skype/Teams møder – vi indkalder til disse og sender vejledning i indkaldelsen.

 

  • Generalforsamlinger. Deltagelse afstemmes med jeres administrator/advokat. Vi forventer dog at alle generalforsamlinger udskydes på baggrund af myndighedernes anvisninger.

 

TILSYN

På byggepladser, hvor der fortsat arbejdes, vil projektlederen på sagen fortsat foretage tilsyn med arbejderne – dog med behørig afstand til beboere og håndværkere. Vi beder derfor vores kunder oplyse beboerne om, at skal de sikre adgang ved tilsynet, men at de skal holde en behørig afstand og ikke henvende sig til tilsynet.

 

HENVENDELSE

Receptionen vil være åben i normal arbejdstid og kan kontaktes på tlf. 35 43 10 10, hvor du kan få kontaktoplysninger til den medarbejder, du skal tale med. Se også kontaktoplysninger vores hjemmeside https://pjp.dk/medarbejdere/

Leverancer til kontoret kan leveres ved døren. Der kan ikke kvitteres for modtagelse af pakker mv.

 

GYLDIGHED

Disse nye arbejdsformer er indtil videre gældende til og med uge 15. Vi følger løbende myndighedernes anvisninger.

 

AFRUNDING

Vi kan glæde os over, at PJP i alle arbejdsgange og processer er fuldt ud digitaliseret, og dermed kan vi holde vores servicering af kunderne kørende i denne noget særlige tid.

Hverdagen bliver dermed lidt anderledes end normalt, men vi gør vores bedste for at holde fremdriften i gang på vores mange projekter.

Vi er samtidig klar over, at vi som en virksomhed med mange kontaktflader dermed også har et ansvar for at bidrage til inddæmning af smitte og støtte op om myndighedernes plan for at bekæmpe udbredelsen af Covid-19.

 

Vi beklager de gener, som ovenstående tiltag vil medføre, men håber på din forståelse.

Grønt tag og regnvandsanlæg indviet af Frederiksbergs borgmester
Forrige nyhed