Lancering af digital projektplatform

25. oktober 2021

Introduktion

I Peter Jahn & Partnere A/S har vi fokus på at skabe værdi i de ejendomme, vi arbejder på, og for de mennesker vi arbejder med. Derfor har vi det seneste års tid arbejdet på at udvikle en digital platform, som kan inddrage, involvere og orientere alle aktører i et byggeprojekt.

Vi mener, at et samarbejde på tværs af de involverede parter er værdiskabende for et projekt, og med projektplatformen har de involverede altid overblik og adgang til relevant information.

Se mere om projektplatformen i vores korte introduktionsvideo herunder:

Hvad betyder det for dig?

Kunde eller samarbejdspartner

Er du kunde eller samarbejdspartner, vil du inden for den nærmeste fremtid få flere informationer om, hvad det konkret vil betyde for dig. Platformen er under løbende udvikling og vil ligeledes blive introduceret løbende, afhængigt af hvor i processen man befinder sig, og hvilken rolle man har i projektet. Herunder kan du læse lidt mere om, hvad du kan forvente som aktør.

Bygherre

Har I en igangværende sag med os, vil det være den tilknyttede projektmedarbejder, som vurderer, om det vil bringe værdi til netop jeres projekt at benytte projektplatformen. Fremadrettet vil bygherrer blive introduceret til platformen, så snart der er indgået en rådgiveraftale med os. Står I foran en afleveringsforretning, et 1-års eller 5-års eftersyn, hvor beboerne i ejendommen skal have mulighed for at indberette bemærkninger til det udførte arbejde i deres bolig, vil I blive introduceret til platformen i denne forbindelse.

Administrator

Har du igangværende byggesager med os, vil du blive introduceret til projektplatformen af den tilknyttede projektmedarbejder. Det vil typisk ske i projektets opstartsfase, så det er muligt at følge projektets status, finde dokumenter, se den gældende tidsplan og projektets økonomi og meget mere. Som administrator kan du via platformen se alle de projekter, jeres administrationsfirma har haft med os gennem årene.

Entreprenør

Har du igangværende byggesager med os, vil du blive introduceret til projektplatformen af den tilknyttede projektmedarbejder. Det vil typisk ske i opstartsfasen af selve udførelsen, så det er muligt at følge projektets status, deltage i kommunikationen med ejendommens beboere og sørge for afhjælpning af eventuelle fejl og mangler. Det er muligt som hovedentreprenør at give underentreprenører adgang til platformen i forbindelse med afhjælpning af fejl og mangler. Som entreprenør kan du via platformen se alle de projekter, jeres firma har haft med os gennem årene.

Beboer

Er der en igangværende byggesag på din ejendom, og bliver der udført renoveringsarbejde i din bolig, vil du på et tidspunkt i projektet få adgang til platformen og få mulighed for at registrere dine bemærkninger til det udførte arbejde. Herefter kan du følge status på udbedringen, og se hvem der har ansvaret for at behandle dine bemærkninger. Samtidig kan du følge projektets overordnede hovedtidsplan. Du vil ligeledes have mulighed for at henvende dig til projektteamet, hvis du har spørgsmål eller andet, du vil gøre opmærksom på.

 

Digitalisering i PJP

I Peter Jahn & Partnere A/S har vi en lang historik med brug af digitale værktøjer med det fokus at understøtte det gode projektforløb – både for vores medarbejdere og vores kunder. Det betyder samtidig, at vi har byggesagshistorik, der strækker sig mere end 20 år tilbage i tiden med næsten 4.000 ejendomme i hovedstadsområdet.

Den hastige udvikling inden for digitalisering har nu gjort det muligt for os at dele den sagshistorik vi har på ejendommene på den fælles platform, og gøre vores projektstyringsproces mere gennemsigtig for vores kunder og samarbejdspartnere.

For at platformen bliver værdiskabende for alle involverede, kræver det stor omtanke for de pågældende aktørers vidensniveau og informationsbehov. Der vil derfor være forskel på brugerrettigheder afhængig af hvilken rolle man har i forbindelse med en byggesag eller en ejendom.

Med projektplatformen sikrer vi også, at vi overholder alle gældende krav til behandling af persondata (GDPR), hvilket giver tryghed for alle brugere.

Det er vigtigt, at man ikke bare digitaliserer, fordi man kan, og fordi teknologien er tilgængelig, men at man har et skarpt fokus på, at det skal være værdiskabende for brugeren. Digitalisering er først brugbart, når det skaber værdi i ’den virkelige verden'.
Sebastian JagdUdviklingsansvarlig

Hos Peter Jahn & Partnere A/S ønsker vi at bidrage til den nødvendige digitalisering af vores del af byggebranchen, så vi i højere grad kan gøre os gældende og imødekomme de fortsat stigende krav til en digital hverdag.

Behovet for digitalisering er under konstant udvikling og vil kun blive en større faktor i fremtiden. Dermed ser vi også kun projektplatformen som en begyndelse på vores indsats på den digitale front. Det er vores ambition at være førende inden for digitalisering i renoveringsbranchen, og vi har et skarpt fokus på den spændende grænseflade mellem den interne proces og det eksterne samarbejde.

Det er også vores ambition, at digitaliseringen skal bidrage til vores indsats med at indarbejde bæredygtighed i alle vores projekter, startende med en vedligeholdelsesplan eller et projektforslag.

Læs mere om projektplatformen.

Kontakt os

Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du har du lyst til at vide mere om projektplatformens muligheder, er interesseret i et strategisk samarbejde eller andet. Vi byder meget gerne på en kop kaffe og en introduktion på kontoret.

Peter Jahn & Partnere flytter i nye lokaler
Forrige nyhed
Læs vores tiltag ifm. Covid-19 (Opdateret)
Næste nyhed