Nyt gårdrum i AB Vennemindehaven

6. januar 2022
Scroll for at se mere

Tæt på Fælledparken på Østerbro ligger andelsboligforeningen AB Vennemindehaven, som sidste år gennemførte et stort fornyelsesprojekt af deres gård.

Projektet er et godt eksempel på, hvordan god rådgivning og tæt samarbejde er med til at belyse ejendommens potentiale og skabe ekstra værdi for foreningen.

Et veludnyttet gårdrum kan netop have stor værdi for en ejendom – både for den enkelte beboer og det sociale liv i foreningen, men også for kvaliteten af ejendommen som helhed.

Vi har hjulpet AB Vennemindehaven med at gennemføre et stort fornyelsesprojekt af deres gård, som bl.a. bestod af at etablere et regnvandsbassin til at sikre foreningen mod fremtidens vejrforhold.

Udgangspunktet for projektet var et ønske om at anlægge skraldesug i foreningens gård.

I løbet af processen opstod ideen om, at man i forbindelse med gravningen til skraldesug også ville forbedre foreningens gårdmiljø. AB Vennemindehaven nedsatte derfor en arbejdsgruppe, som i tæt dialog med PJP undersøgte mulighederne for at få etableret en helt ny gård.

På den baggrund besluttede foreningen at gennemføre et fornyelsesprojekt af gården, hvor man blandt mange andre spændende tiltag etablerede et regnvandsbassin til at sikre foreningen mod fremtidens vejrforhold.

I videoen herover kan du se gården før, under og efter fornyelsesprojektet.

Overblik over vedligehold

Når man i AB Vennemindehaven har mulighed for at tilføje et stort fornyelsesprojekt af foreningens gård til projektet vedrørende nyt skraldesug, skyldes det et godt overblik bygningens vedligehold.

Foreningen har haft et tæt og langvarigt samarbejde med os i PJP, hvor vi bl.a. tidligere har bidraget med udarbejdelsen af en vedligeholdelsesplan for ejendommen. De har derfor godt styr på deres vedligehold og var gearet til den proces, der lå forud for gennemførelsen af fornyelsesprojektet.

God rådgivning letter processen

En del af vores ekspertise ligger netop i at belyse potentialet i en ejendom og rådgive om, hvordan det bedst muligt udnyttes. Her er vi med hele vejen og sørger for at lette processen for jer.

Sammen med haveprojektgruppen i AB Vennemindehaven sørgede vi for overblik over mulighederne i forhold til etablering af en ny gård i foreningens ejendom, ved at facilitere processen og inddrage den rette ekspertise undervejs – her i form af en landskabsarkitekt, som udarbejdede en skitse til projektgruppen, hvori gruppens ønsker blev integreret. Haveprojektgruppen arbejdede herfra videre med et forslag til, hvordan gården i AB Vennemindehaven kunne se ud, når projektet var gennemført. Her hjalp vi med at oversætte idéoplægget til et bygbart, færdigarbejdet projekt – klar til at blive vedtaget.

Få hjælp til jeres gårdrumsprojekt

Ønsker I at etablere nyt gårdanlæg eller forbedre jeres gårdmiljø? Vi kan hjælpe jer med byggeteknisk rådgivning, som sikrer en god og tryg gennemførelse af jeres projekt.

Kontakt os for at høre mere om, hvad vi tilbyder.

Kontakt os for at høre mere

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Modtag nyheder og  invitationer til spændende arrangementer fra os direkte i din indbakke

Læs vores tiltag ifm. Covid-19 (Opdateret)
Forrige nyhed
Film om udbedring af kviste i klassisk københavnerejendom i Holtegade
Næste nyhed