Brandteknisk rådgivning i København og omegn

Hvad kan vi hjælpe med?

Brandteknisk rådgivning ved renovering, ombygning og forbedring af ejendomme.

Mange renoveringsprojekter er i dag omfattet af strenge lovkrav, når det gælder brandsikkerhed, og brandsikring af ejendomme er en nødvendig del af langt de fleste byggeprocesser, hvad enten der er tale om renovering, ombygning eller forbedring.

Med implementeringen af Bygningsreglementet 2018, blev det besluttet at udlicitere brandrådgivningen fra kommunerne til det private. Dette blev effektiviseret i 2020, hvor de nye certificeringsorganer bl.a. sikrer at uddanne brandrådgivere til brandklasse 2.

I PJP har vi certificerede brandrådgivere til klasse 2, som kan hjælpe jer med råd, vejledning og dokumentation. Ved behov for certificerede brandrådgiver til klasse 3-4 har vi et samarbejde med eksterne rådgivere, og kan således også hjælpe jer med dette.

Vores brandrådgivere er erfarne byggetekniske rådgivere med stor viden om – og evne til at navigere i – lovgivningen omkring brandsikkerhed, og kan derfor hjælpe jer med at sikre et trygt byggesagsforløb, hvor alle brandkrav i forbindelse med jeres byggesag er overholdt.

Det kan spare både tid og penge at få en dygtig brandrådgiver med fra start i en byggesag, da oversete krav, manglende viden, dårlig timing og misforståelser nemlig ofte er det, der fordyrer og forlænger et renoveringsprojekt.

Et trygt byggesagsforløb med brandteknisk dokumentation.

Som bygningsejer er det vigtigt at være opdateret på ejendommens brandtekniske sammensætning, så man er ordentligt klædt på, hvis man fx ønsker at foretage ændringer på ejendommen, som kræver brandteknisk dokumentation. Det kan bl.a. være etablering af tagboliger, sammenlægning af lejligheder på tværs af opgange, etablering af altaner eller hvis man ønsker at ændre ejendommens anvendelse fra erhverv til bolig, som alle er eksempler på ombygninger og forandringer, hvor der sker en såkaldt  ændring af forudsætningerne for de brandmæssige forhold i ejendommen, og hvor der er krav om dokumentation.

Når der er krav om dokumentation i ovennævnte eksempler, skyldes det, at disse former for ombygninger eller forandringer næsten altid ændrer på forhold omkring anvendelse, flugtvejs- og redningsforhold, bærende konstruktioner, brandmæssige opdelinger og adskillelser, overflader mm., som alle har stor betydning for brandsikkerheden i ejendommen. Derfor er der her krav om, at en certificeret brandrådgiver udarbejder den nødvendige brandtekniske dokumentation på, at forholdene lever op til de krav, som står beskrevet i Bygningsreglementet – bl.a. krav til konstruktioner, materialer og forholdene omkring sluknings- og redningsarbejde.

I forbindelse med byggesager, hvor forudsætningerne for anvendelsen af en ejendom ændres, kan vores brandrådgivere hjælpe med at sikre, at alle brandkrav overholdes og at den nødvendige brandtekniske dokumentation er på plads.

Kontakt os, hvis I er interesserede i at høre mere, eller hvis I ønsker, vi skal stå for jeres brandrådgivning.

Københavns Kommunes vejledning om brandmæssige hensyn ved ombygning af ældre etageboligbyggeri

Københavns Kommune har udgivet en vejledning til brandmæssige hensyn ved ombygning af ældre etageboligbyggeri, som har til formål at hjælpe ansøger, bygherre eller brandrådgiver med at forstå de komplekse problemstillinger, der ofte er forbundet med ombygninger og tilbygninger i ældre etageejendomme til beboelse.
Find vejledningen her.

Få en brandteknisk gennemgang af jeres ejendom

Brandteknisk rådgivning er også relevant i eksisterende bygninger, som ikke er under renovering eller ombygning.

Bygningsreglementet indeholder i dag krav om, at brandsikkerheden i både nye og eksisterende bygninger løbende skal kontrolleres og vedligeholdes. Det er bygningsejers ansvar at sikre, at kontrollerne bliver udført og dokumenteret – enten ved at selv at gøre det eller sørge for, at det bliver gjort.

Hos PJP tilbyder vi bygningsejere af etageejendomme og bestyrelser i ejer-, andels- og boligforeninger en brandteknisk gennemgang af jeres ejendom.

Kontakt os for at høre nærmere.