Renovering og forbedring af gårdrum- og anlæg

Hvad kan vi hjælpe med?

Ønsker I at etablere nyt gårdanlæg eller forbedre jeres gårdmiljø, kan vi tilbyde totalrådgivning, som sikrer en god og tryg gennemførelse af jeres projekt.

Vi kan hjælpe jer med byggeteknisk rådgivning, som sikrer at jeres gårdrumsprojekt projekteres, udbydes og bringes til udførelse med entreprenøren.

Vi sikrer, at der er knyttet et kvalificeret projektteam til opgaven, som følger sagen tæt gennem hele forløbet herunder ved tilsyn, byggemøder og økonomiopfølgning. Dermed kan vi sikre, at jeres forventninger indfries, samt kvaliteten af det udførte arbejde. Vi holder bestyrelsen og ejendommens beboere løbende orienteret i gennem hele byggesagen.