Kortere ventetid på tilladelser til solceller og øvrige VE-anlæg

14. marts 2023
Scroll for at se mere

Bygningsejere kan nu glæde sig over kortere sagsbehandlingstider på godkendelser af vedvarende energianlæg som bygningsintegrerede og tagmonterede solceller og solpaneler.

En nødforordning fra EU om fremskyndelse af vedvarende energi, som trådte i kraft den 30. december 2022, har gjort det nemmere at få godkendt vedvarende energianlæg (VE-anlæg), herunder bygningsintegrerede og tagmonterede solceller og solpaneler.

Forordningen er en del af EU’s bestræbelser på at fremskynde udbredelsen af vedvarende energi og sætte fart på udfasningen af naturgas. Det er bl.a. en fordel for boligforeninger, som ønsker at etablere solceller og andre VE-anlæg på deres ejendomme.

En måneds frist på mindre solenergianlæg

Forordningen indfører kortere frister for behandlingstid på byggetilladelser hos landets kommuner, både når der skal installeres solceller og solpaneler, varmepumper eller såkaldt repowering (levetidsforlængelse) af kraftværker til vedvarende energi.

Tidsfristen for de administrative tilladelser til bl.a. bygningsintegrerede og tagmonterede solceller og solpaneler er nu i udgangspunktet på maksimalt tre måneder.

Til gengæld er tidsfristen i realiteten kun en måned for solenergianlæg under 50 kW. Hvis ansøgeren ikke har fået svar inden for en måned, betragtes den nemlig som godkendt.

Behandlingstiden for installation af varmepumper er også forkortet. Tilladelsesprocessen for installation af varmepumper på under 50 MW gælder har nu en frist på en måned, dog i tilfælde af jordvarmepumper tre måneder. For varmepumper med en elektrisk kapacitet på op til 12 kW og varmepumper med en elektrisk kapacitet på op til 50 kW, der installeres af en VE-egenforbruger, indføres en såkaldt anmeldelsesbaseret tilladelse til nettilslutning.

Sidst men ikke mindst har tilladelsesprocessen for repowering af kraftværker til vedvarende energi nu en tidsfrist på seks måneder. Hvis repowering ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet på mere end 15%, tillades nettilslutning til transmissions- eller distributionsnettet inden for tre måneder efter ansøgning til den relevante netvirksomhed.

Den nye forordning skal foreløbigt gælde i 18 måneder, men med mulighed for at forlænge gyldigheden, hvis det vurderes at være nødvendigt.

Skal solceller være en del af jeres næste renoveringsprojekt?

Måske er det nu, at I skal overveje muligheden for at installere solceller på jeres ejendom, udnytte de nye frister og få godkendt jeres projekt hurtigere og mere effektivt end tidligere.

Der kan være god synergi at hente i at tænke etablering af solceller ind i kommende renoveringsprojekter på jeres ejendom – fx i forbindelse med udskiftning af tag eller en facaderenovering, hvor der i forvejen skal etableres stillads på bygningen, og hvor der kan være økonomiske fordele i at inddrage installation af tagmonterede solceller og solpaneler helt fra start.

Vi kan hjælpe jer med at afklare, hvilke muligheder for energibesparende tiltag, der er i jeres ejendom, som både vil gavne jeres økonomi og miljøet ved at reducere jeres energiforbrug og CO2-udledning.

Kontakt os, hvis I vil høre mere om mulighederne for at etablere solcelleanlæg eller øvrige VE-anlæg i jeres ejendom. Vi kan naturligvis også vejlede jer om byggetilladelse til anlæggene og hjælpe med at søge tilladelsen hos kommunen.

Læs mere om nødretsforordningen hos energistyrelsen her.

Eksempler på tagmonterede solcelleanlæg

Invitation: Besøg i AB Lykkehøj på Amager den 2. maj 2023
Forrige nyhed
EjendomsWatch: Digitalt værktøj sikrer vigtige data til skærpet rapportering om CO2
Næste nyhed