Få en digital vedligeholdelsesplan for jeres ejendom

19. december 2023
Scroll for at se mere

Har I styr på vedligeholdelsen i jeres ejendom?

Vi kan hjælpe jer med at udarbejde en digital vedligeholdelsesplan, som giver jer overblik over fremtidige renoveringsopgaver og indsigt i, hvordan I kan forbedre jeres ejendoms energimærke og nedbringe bygningens CO2e-udledning.

Hvad er en vedligeholdelsesplan?

En vedligeholdelsesplan er et godt værktøj til at skabe overblik over jeres ejendoms tilstand og planlægge kommende projekter. Med en plan for ejendommens fremtid kan I undgå uforudsete udgifter og hurtige lappeløsninger, der kan koste dyrt.

Hos PJP kan vi hjælpe med at udarbejde en digital, 15-årigvedligeholdelsesplan, som giver jer overblik over fremtidige renoveringsopgaver og indsigt i, hvordan I kan forbedre jeres ejendoms energimærke og nedbringebygningens CO2e-udledning.

På den måde kan I sørge for, at jeres ejendom bliver ved med at være i god stand, samtidig med at I får mulighed for at planlægge, hvordan I som bygningsejer kan energioptimere og fremtidssikre jeres ejendom.

 

En vedligeholdelsesplan er et godt værktøj til at skabe overblik over jeres ejendoms tilstand og planlægge fremtidige renoveringsopgaver, så I undgår uforudsete udgifter og hurtige lappeløsninger, der kan koste dyrt.

Udarbejdelsen af en vedligeholdelsesplan starter med at vi besigtiger ejendommen, hvor alle bygningsdele, som I har vedligeholdelsesansvar for, gennemgås – herunder f.eks. tag, facader, vinduer, døre, kælder, vand- og varmeinstallationer m.v. For skjulte bygningsdele vil vi ud fra jeres driftsoplysninger og vores erfaring vurdere, om I skal have foretaget nærmere undersøgelser, eller om erfaringsbaseret viden kan anvendes i planen.

På baggrund af vores besigtigelse udarbejder vi en langsigtet plan for jeres ejendom. Vedligeholdelsesplanen beskriver den tidsplan, som I kan planlægge at gennemføre arbejderne efter, for på den måde at styre den løbende vedligeholdelse og forbedring af jeres ejendom for at opnå den ønskede standard.

Det digitale vedligeholdelsesværktøj Plando

Hos PJP udarbejder vi alle vedligeholdelsesplaner i det digitale værktøj Plando.

Plando er designet til at hjælpe bl.a. bestyrelser i andels- og ejerboligforeninger, professionelle porteføljeejere og ejendomsadministratorer med at få overblik over fremtidige renoveringsarbejder, og større indsigt i, hvordan I forbedrer jeres ejendoms energimærke og nedbringer bygningens CO2e-udledning.

Samtidig fungerer Plando som ejendommens hukommelse, som samler relevant information og holder styr på både planlagte, igangværende og gennemførte renoveringsprojekter.

På den måde forvandler Plando den traditionelle vedligeholdelsesplan til et dynamisk værktøj, som giver jer overblik over jeres ejendoms umiddelbare stand og mulighed for at styre den løbende vedligeholdelse op til 15 år frem.

I kan benytte Plando enten via en browser eller på mobilen. Den digitale platform sørger for, at jeres ejendoms data og historik er sikret i skyen, så I undgår at den bliver væk i skuffen.

Vi hjælper jer i gang med Plando

Efter besigtigelsen af jeres ejendom, hjælper vi med at registrere den i Plando. Samtidig foretager vi en vurdering af standen på de enkelte bygningsdele -f.eks. tag, facader, vinduer, døre, kælder, vand- og varmeinstallationer osv. samt oplister eventuelle anbefalinger til udbedringer eller vedligehold, som samles i projekter eller som individuelle poster til jeres drift.

Når alle registreringer og anbefalinger er klar, gennemgår vi dem sammen med jer i Plando.

Herefter kan I selv arbejde videre med jeres ejendom og opsætte forskellige planfor for projekter for vedligeholdelse og forbedring.

I kan med det samme se de forventede effekter af de valgte projekter, og på den baggrund udarbejde en handleplan, som understøtter en værdiskabende udvikling for jeres ejendom.

I kan benytte Plando enten via en browser, på mobil eller tablet. Den digitale platform sørger for, at jeres ejendoms data og historik er sikret i skyen, så I undgår at den bliver væk i skuffen.

Få overblik over energimærke og CO2e-udledning

Med Plando kan vi både hjælpe jer med at få overblik over planlagte, igangsatte og gennemførte projekter og samtidig give jer indblik i CO2-rejsen for jeres ejendom, og hvordan I eventuelt kan forbedre bygningens energimærke.

Plando hjælper nemlig med at beregne de energibesparelsesmæssige konsekvenser ved de enkelte renoverings- og vedligeholdelsesprojekter. Her kan I med det samme se, om et planlagt projekt giver en besparelse på bygningens CO2e-udledning, eller om der sker en ændring af energimærkefor ejendommen.

Vores vedligeholdelsesplan får på den måde en klimabevidst dagsorden til at gå hånd i hånd med lettere arbejdsgange og bedre overblik og over vedligeholdelsen af jeres ejendom.

Læs mere om Plando på plando.dk.

Kontakt os, hvis I ønsker yderligere information eller gerne vil have et tilbud på en digital vedligeholdelsesplan.

Kontakt os for at få et tilbud på en digital vedligeholdelsesplan

No-Code teknologi sætter fart på digital udvikling hos PJP
Forrige nyhed
Invitation til PJP morgenevent om ejendommes værdiansættelse
Næste nyhed