Andels- og ejerforeninger

Hvad kan vi hjælpe med?

Står I overfor et projekt i jeres ejendom, og søger en kompetent rådgiver til at hjælpe jer?

I en boligforening opstår der løbende projekter og vedligeholdelsesopgaver i ejendommen, som man skal forholde sig til. Men hvordan får man prioriteret opgaverne og afdækket behovet? Det kan vi, som byggeteknisk rådgiver, hjælpe jer med.

Hvad skal vi tage fat på først?” ”Hvordan kommer vi i gang?” ”Hvem kan hjælpe os?” Det er nogle af de spørgsmål, der kan opstå, når renoveringsprojekter står for døren. Her kan det være en god ide at involvere en rådgiver, som kan hjælpe jer med råd og vejledning, så I undgår at begå både dyre og besværlige fejl.

I Peter Jahn & Partnere har vi  – gennem snart 40 år i branchen –  tilegnet os erfaring med mange former for renoveringsprojekter, og kan hjælpe jer med råd og vejledning fra start til slut i et byggeprojekt. Vi har god kontakt til myndigheder, administratorer m.v. og har – med mange igangværende sager – stor gennemslagskraft i forhold til entreprenører.

Viden om jeres ejendom og overblik over kommende projekter

Ønsker I overblik over, hvilke fremtidige renoveringsarbejder, I kan forvente i jeres ejendom? Så kan vi hjælpe jer med at udarbejde en vedligeholdelsesplan. En vedligeholdelsesplan er et godt værktøj til at skabe overblik over kommende projekter og til at planlægge foreningens fremtidige renoveringsopgaver. Med en plan for ejendommens fremtid kan I undgå uforudsete udgifter og hurtige lappeløsninger, der kan koste dyrt.

Vores digitale vedligeholdelsesværktøj Plando et godt redskab, som sikrer jer viden om jeres ejendoms umiddelbare stand og giver jer mulighed for at styre den løbende vedligeholdelse og forbedring af jeres ejendom.  Plando er en digital service, som forvandler traditionelle, statiske vedligeholdelsesplaner til et dynamisk beslutningsværktøj, hvor man sammen med flere relevante aktører sikrer en værdiskabende udvikling af jeres ejendom.  Samtidig kan Plando hjælpe med overblik over planlagte, igangsatte og gennemførte projekter i jeres forening og giver indblik i CO2-rejsen for ejendommen og for, hvornår jeres ejendom bidrager til nedbringelse af udledning.

Tryg gennemførelse af jeres renoveringsprojekt

Vælger I at udføre et renoveringsprojekt – eller har I allerede besluttet jer for at gå i gang – kan vi hjælpe med at planlægge og gennemføre byggesagsforløbet.

Vi sørger for udarbejdelse af udbudsmateriale, indhentning af tilbud og rådgivning ved entreprenørvalg. Under sagen sørger vi for styring af økonomi, tid og kvalitet, og sikrer på den måde, at I får indfriet jeres ønsker, behov og forventninger. Samtidig sørger vi for, at alle involverede i byggesagen har adgang til relevant information– det gælder ikke mindst for beboerne i jeres forening. Vi har generelt et højt informationsniveau, som foregår i øjenhøjde og i et omfang, som sikrer trygge beboere.

I oversigten over ydelser kan I se, hvad vi kan hjælpe jer med. Her på siden kan I også se eksempler på projekter, vi har hjulpet andels- og ejerforeninger med.

Kontakt os for at høre nærmere om, hvordan vi kan hjælpe jer igennem jeres næste projekt.

Kontakt os

Vores rådgivere er klar til at hjælpe med jeres byggesag.

Kontakt os – så vender vi hurtigst muligt tilbage med et uforpligtende tilbud.